Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Doğalgaz ve E...

Doğalgaz ve Elektriğine İndirim Geliyor. Piyasa ve Enflasyon Etkisi Ne Olacak?

Enerji sektöründeki gelişmelere dair haber ve gelişmeler ile sektörde faaliyet gösteren şirketlere etkilerine ait yorum ve analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Doğalgaz ve Elektrik Fiyatlarına Yüzde 10 İndirim Geliyor

25.12.2018 – Bugün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 2019 yılına dair yapılan değerlendirmeler kapsamında doğalgaz ve elektriğine %10 indirim yapılacağı duyuruldu.

Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile söz konusu indirimlerin detayları belli oldu. Buna göre yılbaşından itibaren konutlarda kullanılan elektriğte yüzde 10 indirim olacak. Aynı zamanda konutlar, küçük-orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler yani KOBİ’ler için de geçerli olmak üzere kullanılan doğalgaza yüzde 10 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

İndirimin Piyasalara Etkisi Ne Olur?

İş Yatırım: Doğalgaz ve elektriğin tüketici enflasyonu sepetindeki toplam ağırlığı %4’e yakın, dolayısıyla yapılacak indirimin manşet enflasyonu 2019’da yaklaşık 0,4 puan aşağı çekmesini bekliyoruz.

Deniz Yatırım: 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak olan yeni tarifeler ile birlikte Ocak ayı TÜFE üzerinde aşağı yönlü 38 baz puanlık etki yaratmasını bekliyoruz. İndirim sanayi şirketlerinin kullandığı gaz ve elektrik tarifelerini kapsamadığından BIST şirketleri üzerinde bir etki görmeyi beklemiyoruz.

Vakıf Yatırım: Söz konusu indirimlerin tüketici enflasyonunda ocak ayında 0,38 baz puan aşağı yönde etkisi olacağını hesaplıyoruz. Ek olarak işletme ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaza yapılan indirimlerin maliyet kanalıyla da tüketici fiyatlarında aşağı yönde etkisinin olmasını bekliyoruz.

 

BOTAŞ Doğalgaz İndirimi Açıkladı

14.12.2018 – Beklentiler dahilinde BOTAŞ Ocak-Mart 2019 dönemi için santrallerde geçerli olmak üzere %4’lük bir indirim açıkladı. USD/TL kurundaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş indirimde etkili.

Oyak Yatırım konu ile ilgili yorumunda şu noktalara değindi: “Borsada işlem gören enerji şirketleri arasından Akenerji doğalgaz santrallerinin portföyündeki yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda en olumlu etkilenecek şirketlerden. Kendi enerji üretim tesisleri olması nedeniyle elektrik üreticisi kapsamında olan Soda için de gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yurtiçi doğalgaz fiyatlarındaki her %10’luk düşüş, Şirket’in FAVÖK marjına yaklaşık 120 puan katkı sağlamaktadır.”

İş Yatırım da konuyu halka açık şirketler açısından değerlendirdi: “Soda Sanayii SODA, Akenerji AKENR, Aksa Enerji AKENR, Aksa Enerji AKSEN ve Odaş ODAS gibi doğalgazdan elektrik üreten şirketler için olumlu bir haber.

Haberde doğal gaz ihtiyacının %70’ine kadar inidirimli fiyat uygulanacağı belirtilmiş. Kalan %30 Botaş’tan alındığı durumda mevcut fiyatın %10 üzerinden satılacak. Dolayısıyla tüm doğalgaz ihtiyacını BOTAŞ’tan karşılayan şirketler için herhangi bir indirim söz konusu olamayacak.”

 

11.12.2018 – Basında yer alan haberlere göre Ocak-Mart 2019 dönemi için doğalgaz fiyatlarında indirim BOTAŞ’ın gündeminde. Dolar kurundaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş söz konusu olası indirimde etkili. İndirimin santralleri, sanayii ve konutu kapsaması bekleniyor.

BOTAŞ en son Ekim ayında elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza %30, konutta kullanılan doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan doğalgaza %14 zam yapmıştı. Ekim sonunda ise elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaza %9 indirim yapmıştı. Şu anda sene başından bu yana doğalgaz fiyatında görülen artış sırasıyla elektrik üretim santrallerinde (elektrik fiyatlarına dolaylı olarak yansıyan) %114, konutta %19 ve sanayide %62 oldu.

Haberi Oyak Yatırım borsaya açık şirketler açısından değerlendirdi:

“İşlem gören enerji şirketleri arasıdan Akenerji doğalgaz santrallerinin portföyündeki yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda en olumlu etkilenecek şirketlerden. Doğalgazı yoğun olarak kullanan cam üreticileri arasından ise Soda Sanayii’nin olası bir indirimden olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Yurtiçi doğalgaz fiyatlarındaki her %10’luk düşüş, Şirket’in FAVÖK marjına yaklaşık 120 puan katkı sağlamaktadır. İlaveten Anadolu Cam ve Trakya Cam için yurtiçi doğalgaz fiyatlarındaki %10’luk düşüş FAVÖK marjında 60 puanluk iyileşme getirirken, Şişecam için ise bu rakam 70 puan olarak hesaplanmaktadır. Ocak-Mart 2019 dönemini kapsayacak yeni tarifenin bu hafta açıklanması bekleniyor.”

 

BOTAŞ elektrik üretim şirketlerinin kullandığı doğalgazın fiyatını %9 indirdi

31.09.2018 – BOTAŞ tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında %8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da %3,3 indirim yapıldı. Böylece doğalgazın fiyatı 1.70 TL/Sm3’ den 1.55 TL/Sm3’e geriledi, bununla beraber 2018 sene başından bu yana yapılan toplam fiyat artışı %103’e geldi.

Konu ile İlgili Kurum Yorumları

Oyak Yatırım: BOTAŞ son dönemdeki dolar/TL kurundaki gerilemeye paralel olarak elektrik üreticileri için doğalgaz fiyatlarında %9 indirim yaptı. Haberin etkisini halka açık enerji şirketleri arasında Akenerji AKENR için pozitif, Odaş ODAS ve Zorlu Enerji ZOREN için hafifçe pozitif, Aksa Enerji AKSEN için de nötr olarak yorumluyoruz. Kendi enerji üretim tesisleri olması nedeniyle elektrik üreticisi kapsamında olan Soda için de gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Ak Yatırım: BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %9 indirim yaptı.  Ayrıca, kojenerasyon tesislerinin kullandığı doğalgazın fiyatında da %3 indirime gidildi. Eylül ayında doğalgazdan elektrik üreten santraller için ABD Dolar’ına sabitlenen doğalgaz fiyatında son dönemde TL’deki güçlenmeyle birlikte indirim yapıldığı anlaşılıyor. Portföyünde doğalgazın payı yüksek olan elektrik üreticilerinin söz konusu indirimden en fazla etkilenen şirketler olması beklenebilir.

Bu kapsamda, haber akışı Ak Enerji, Aksa Enerji, Zorlu Enerji ve Enka İnşaat için olumlu karşılanabilir. Diğer yandan, buhar üretimi için kullandığı kojenerasyon tesisi nedeniyle söz konusu indirim Soda Sanayi için de olumlu karşılanabilir.

Vakıf Yatırım: Son dönemde TL’de yaşanan değer kazancının etkisiyle gerçekleştiğini düşündüğümüz söz konusu fiyat indirimini elektrik üreticileri açısından destekleyici buluyoruz.

İş Yatırım: Haberin elektrik üretim şirketleri ve Soda Sanayi SODA üzerinde hafif olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz.

 

 

Enerji Sektörü Hisseleri Analizi, Ak Yatırım

03.09.2018

Elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının hisseler üzerindeki etkisi

BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza %30, konutta kullanılan doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan doğalgaza %14 zam yaptı. Sene başından bu yana doğalgaz fiyatında görülen artış sırasıyla %123, %19 ve %62 oldu. EPDK da konutta ve sanayide kullanılan elektriğe sırasıyla %9 ve %14 zam yaptı. Konut ve sanayi tarafında tüketicilerin sene başından bu yana elektrik maliyet artışı sırasıyla %40 ve %54 oldu.

Bu zamlardan kaynaklanacak etkiyi en yüksek hissedeceğini tahmin ettiğimiz şirketler şunlardır:

Elektrik üreticilerinin kullandığı doğalgazda yapılan %30’luk fiyat artışı doğalgaz çevrim santrallerinin toplam portföy içerisindeki payının yüksek olmasından Akenerji’nin marjları açısından olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Aksa Enerji’de ise yıllık faaliyet karının yaklaşık üçte ikisinin Afrika’daki operasyonlarından sağlanması dolayısıyla etki sınırlı olacaktır. Türkiye’de bulunan ve aktif olarak çalışan doğalgaz çevrim santrallerinin Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücü içerisindeki payının sadece %1 civarında olmasından kaynaklı olarak olumsuz etkinin sınırlı olması beklenebilir. Ayrıca, maliyet artışlarından dolayı spot elektrik fiyatlarındaki artış söz konusu marj baskısını bir miktar telafi edebilir.

Enka İnşaat’ın Türkiye’de kurulu 4bin MW kapasiteli doğalgaz çevrim santralleri dolayısıyla söz konusu doğalgaz maliyet artışından olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ayrıca, Şirket’in 2018 sonundan itibaren al ya da öde kapsamındaki satışlarının sona erecek olması da enerji segmenti karlılığını baskılayacak bir diğer unsur olarak ön plana çıkacaktır.

Doğalgaz fiyat zammı Şişe Cam grup şirketlerinin karlılığını da olumsuz etkileyebilir. Zamlar sonrasında cam üreticisi Anadolu Cam ve Trakya Cam Türkiye operasyonlarının doğalgaz maliyetlerinde %14’lük zamla karşı karşıya kalırken bir doğalgaz çevrim santraline sahip olan Soda Sanayi için maliyet artışı %30 olmaktadır (şirket üretimde girdi olarak kullandığı buharı iki kaynaktan elde etmektedir: doğalgaz çevrim santralindeki elektrik üretimi sürecinde yan ürün olarak ve kömürle çalıştırılan buhar kazanından). Ancak doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaz fiyatı geçtiğimiz ay Dolar’a fikslenmiş olduğundan, burada sözkonusu olan zammın Dolar/TL paritesinden kaynaklanmış olduğunu hatırlatırız. Kabaca, doğalgaz maliyetlerinde ortaya çıkacak %10’luk bir artışın Şişe Cam’ın FAVÖK marjında yıllık olarak yarım puanlık bir olumsuz etki yaratacağı söylenebilir.

Çimento şirketleri elektrik tüketimi yoğun (toplam maliyetlerin %20-25’i elektrik) olan sektördür. Elektriğe yapılan %14’lük zam diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, çimento şirketlerinin FAVÖK marjını yaklaşık 1.5 puan düşüreceğini hesaplıyoruz.

 

Enerji Sektöründeki Zamlarınınn Hisselere Etkisi, Oyak Yatırım

03.09.2018

1 Eylül itibarı ile doğalgaz fiyatlarına konutlarda %9, sanayide %14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise %15 zam yapıldı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına geçen ay da %9 zam yapılmıştı. Enerji sektörü hisseleri arasında ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji üretimi yapan Zorlu Enerji ve FAVÖK’ünün büyük kısmı kömür santralinden gelecek Odaş Enerji’nin elektrik fiyatlarındaki artıştan hafifçe olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz. Cam üreticileri arasında Soda Sanayi, Anadolu Cam, Trakya Cam ve Sisecam’ın toplam giderlerinin ortalama %10-15’ini oluşturan doğalgaz fiyatlarındaki artıştan, çimento üreticilerinin ise toplam maliyetlerinde %20-25 payı olan elektrik fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan, 6 aylık finansallara göre enerji maliyetleri Tüpraş’ın toplam maliyetlerinin %2’sini, Petkim’in de %6’sını oluşturmaktadır.

 

Enerji Sektörü Gelişmeleri ve İlgili Hisselere Etkileri

Enerji Piyasasında Yeni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı, İlgili Hisselere Etkileri

22.01.2018

Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu, son kaynak tedarik tarifesi ve enerji piyasasındaki teşviklerle ilgili düzenlemeleri resmi gazetede yayınladı. Daha önce basında ve kurum analizlerinde yapılacak yeni duruma ilişkin tahmin ve yorumları yayınlamıştık. Şimdi kesinleşen ve yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sektöre ve hisselere olan etkilerini yine uzmanların kaleminden okuyabilirsiniz…

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

Enerji piyasası kapasite mekanizması resmi gazetede yayınlandı. Daha önce de açıklandığı gibi mekanizmanın amacı elektrik santrallerini teşvik ederek elektrik arz problemlerinin önüne geçmek. Devletin %50’den fazla payı olan, yap-işlet-devret anlaşmaları olan ve uluslararası anlaşmalara dayalı nükleer enerji santralleri mekanizmaya dahil edilmeyecek.

Teşvikten yararlanmak için başvurular 31 Ocak’a kadar yapılacak ve TEIAS kararını 15 Şubat’ta açıklayacak. Daha önce gazetelerde çıkan haberlere göre söz konusu teşvik tutarı yerli kömür santralleri için 21-22 kuruş ve doğalgaz santralleri için de 20 kuruş olabilir. Teşvikten en çok Odaş’ın faydalanmasını beklemekle birlikte, Enka Enerji, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerji’nin de yararlanabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, portföyleri daha çok yenilenebilir enerji ağırlıklı olan Ayen Enerji ve Zorlu Enerji için herhangi bir etki beklemiyoruz.

Deniz Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 22.01.2018

EPDK, elektrik perakende şirketlerinin lehinde bir düzenleme olan son kaynak tedarik tarifesine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayınladı.

Tebliğ ile yıllık 50 milyon KWh üstü elektrik tüketimi yapan serbest tüketiciler için artık elektrik perakende tarifesi fiyatları geçerli olmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte, elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen büyük tüketiciler bundan sonra ancak son kaynak tarifesinden faydalanarak elektik tedarik edebilecek. Son kaynak tedarik tarifesi de serbest elektrik piyasasında oluşan bütün maliyetler üzerine %12.8 makul kar marjı uygulanarak elde edilecek fiyat üzerinden oluşacak. Mevcut perakende tarifesinde kar marjı %2.38 olarak uygulanıyordu.

Bu düzenleme ile hedeflenen gelişmenin elektrik tedarik piyasasını liberalleştirerek sanayi ve yüksek elektrik kullanımında bulunan ticari şirketlerin ucuz elektriğin temini için perakende şirketleri ile pazarlık yapmaya zorlamak ve perakende şirketlerine de üretim maliyetini önemli ölçüde etkileyen yakıt fiyatları, mevsimsel yağış miktarları ve döviz kurları gibi faktörleri elektrik fiyatlarına yansıtabilme olanağı sağlamak olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin elektrik perakende faaliyet gösteren iştirakleri olan Alarko Holding, Zorlu Enerji, Aksa Enerji ve Sabancı Holding gibi hisselerde bugün olumlu bir etkisi olabilir.

 

Garanti Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Medyada çıkan bir habere göre beklenen ‘kapasite mekanizması’nın ilişkin düzenleme Başbakanlığa gönderildi. Habere göre santrallara yıllık ödemenin 2mlr TL’yi aşması bekleniyor. Desteklenecek santrallerde kurulu güç ve verimliliğe ile değerlendiren başta linyit olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklarla çalışan santrallara öncelik verilecek. Doğalgaz ve ithal kömürle çalışan santrallar da ihtiyaçlar doğrultusunda kapasite mekanizmasına dahil edilecek. Habere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Henüz detaylar kesinleşmemesine rağmen haberden yerli kömür ve doğalgaz santral sahibi şirketlerin (AKSEN, EÜ; ODAS,EÜ) olumlu etkilenmesini bekliyoruz.  

Oyak Yatırım – Enerji Sektörü Haber Analizi – 15.01.2018

Basında çıkan habere göre TEIAS tarafından kömür ve doğalgaz santrallerine sağlanacak fiyat teşviki santrallerin verimliliği ve gücüne göre verilecek. İlk gelen bilgilere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor. Teşvik arz fazlası nedeniyle sıkıntı yaşayan doğalgaz ve kömür bazlı elektrik santrallerini desteklemek için getiriliyor. Seçim kriteri tam olarak açıklanmadığı için hangi santrallerin bundan faydalanacağını şu aşamada bilemiyoruz.

Ancak portföylerindeki doğalgaz ve kömür ağırlıkları baz alındığında teşvikten en çok Odas ve Enka İnşaat’ın faydalanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Alarko Holding, Aksa Enerji, Akenerji ve Enerjisa da olumlu etkilenebilir. Öte yandan daha çok yenilenebilir enerji üretimi yapan Zorlu Enerji ve Ayen Enerji için ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Aksa Enerji AKSEN Hisse Analiz ve Yorumları

Zorlu Enerji ZOREN Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Enerji AKENR Hisse Analiz ve Yorumları

Turcas TRCAS Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Holding ALARK Hisse Analiz ve Yorumları

Ulusoy Elektrik ULUSE Hisse Analiz ve Yorumları