Ana Sayfa Güncel Piyasa Yorumları SPK’dan...

SPK’dan Cezalar Çifter Çifter Geldi

14.04.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde 2 kurum aldıkları idari para cezaları ile yer aldı. Bu sefer dikkat çeken unsur ise cezaların meblağları oldu, stndart 26 bin TL’lik ceza yerine iki kuruma gelen cezalar 78.147 TL’likti.

SPK’nın denetiminden çıkan bulguya göre kurumlar 3.çeyrek müşteri kar-zarar oranlarını hatalı (!) ilan etmişler. İşte idari para cezası alma nedenleri:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Aracı Kurum’un kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak 2016 yılı 3 üncü çeyrek (Temmuz – Eylül) dönemine ait karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımını hatalı hesaplayarak internet sitesinde açıklaması.

İnternet sitelerinde kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yayımlanan ilan, reklam ve duyurularda Aracı Kurum’un 2016 yılı 3 üncü çeyrek dönemine ait karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımının hatalı açıklanması.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracı Kurum’un kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak 2016 yılı 3 üncü çeyrek (Temmuz – Eylül) dönemine ait karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımını hatalı hesaplayarak internet sitesinde açıklaması.

İnternet sitelerinde kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yayımlanan ilan, reklam ve duyurularda Aracı Kurum’un 2016 yılı 3 üncü çeyrek dönemine ait karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımının hatalı açıklanması.

________________________________________________________

07.04.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer alan bilgiye göre GCM Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda SPK tarafından 24.672 TL’lik idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ceza gerekçesi bültende “Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesinde kaldıraç oranlarına yer verilmemesi” olarak belirtilmiştir.

SPK’dan Aldığı Cezalarla Aracı Kurumlar Arasında Rekor Kırdı !

31.03.2017 tarihinde yayınlanan SPK bülteninde idari para cezaları bölümü boş değildi. ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye faaliyetleri ile ilgili cezalar yağdığı göze çarptı. İdari cezaya neden olan eylemler şu şekilde sıralandı:

1- Aracı Kurum’un iç denetim biriminin, faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte olmaması. (Verilen ceza tutarı: 26.049)

2-Yönetim Kurulu’nun Aracı Kurum bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sisteminin sürdürülmesi hususlarında gerekli tedbirleri almaması (Verilen ceza tutarı: 26.049)

3-Kaldıraçlı işlemler müşteri teminatlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye yatırılmasına ilişkin aykırılıklar (Verilen ceza tutarı: 78.147)

4-Aracı Kurum için risk yaratabilecek işlevlerin, çapraz kontrole imkan verecek şekilde farklı personelin sorumluluğuna verilmemesi (Verilen ceza tutarı: 26.049)

5-Kaldıraçlı işlemler müşteri teminatlarının mevzuata uygun olarak güncellenmemesi (Verilen ceza tutarı: 26.049)

6-Likit olmayan varlıkların mevzuata aykırı olarak sermaye yeterliliği tablolarına yansıtılması (Verilen ceza tutarı: 78.147)

ATIG Menkul Değerler’in hem ihlal edilen kuralların sayısı hem de verilen toplam para cezası olarak aracı kurumlar arasında rekor kırdığını söyleyebiliriz.

_____________

17.02.2017 tarihinde yayınlanan SPK bülteninde yine aracı kurumlara cezalar vardı. Normalde SPK’nın kestiği cezalarda standart ihlal ve reklamlarla ilgili hususlardan dolayı 20- 26 bin arasında meblağlar görülürken, bu defa cezalarda rekor seviyeler dikkat çekiciydi.

Son SPK bülteninin idari para cezaları kısmında IKON Menkul Değerler’e 1 adet 325 bin liralık iki adet ise 26 bin liralık cezalar daha önce rastlanmamış seviyelerde olması nedeni ile göz çarpmakta.

Bültende, 325 bin liralık idari para cezası uygulanmasına neden olan eylem olarak “Aracı Kurum tarafından yatırımcılarla gerçekleştirilen elektronik yazışmalara ilişkin kayıtların saklanmaması” yer almakta. Diğer 2 adet 26 bin liralık ceza ise reklamlar ve platform kesintileri ile ilgili olarak rapor edilmiş.

26.01.2017 tarihinde yayınlanan SPK bülteninden aracı kurumlara cezalar yapılan reklam ve promosyonlar ilgili oldu.

Invest Az Son 3 Ayda 3.Kez Üçledi

Ceza uygulanan kurumlara standart para cezaları uygulanırken, InvestAz her kurumun 3 katı ceza ödemesiyle dikkat çekti.

Bültende yer alan İdari para cezaları c ve d bentlerinde şu şekilde sıralandı:

c)Referans Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin düzenlemelere aykırı reklam yapılması sonucu 26.049 TL ceza kesildi.

d)Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik promosyon kampanyaları ve benzer nitelikteki uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin Kurulun İ-SPK. 37.4 sayılı (15.07.2016 tarihli ve 22/802 s.k.) İlke Kararı kapsamında, aşağıda unvanları yer alan aracı kurumlar hakkında yapılan inceleme sonucunda tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş, İntegral Menkul Değerler A.Ş., Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. kurumlarına yukarıdaki “d)” maddesinde anlatılan aykırılık kapsamında 26.049 TL ceza kesildi.

InvestAz ise aynı grup içinde 78.147 TL ceza aldı.

 

Tera Menkul’e SPK’dan Ceza – 29.12.2016

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eyleml : Ankara irtibat bürosunda 26.09.2014 ve 16.02.2015 tarihlerinde tutulması gereken emir iletimine ilişkin ses kayıtlarının tutulmaması

Eylemlerin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme: Mülga Seri:V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in “Müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in “Müşteri emirleri başlıklı” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası

İdari Para Cezası: 47.079

09.12.2016 tarihinde yayınlanan SPK bülteninde aracı kurumlara cezalar geldi. İşte ceza alan kurumlar ve idari para cezalarının nedenleri:

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’ye iki ceza birden

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylemler : 1- Kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formlarının usulüne uygun olmayan şekilde imzalatılması

2- Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmelerinde, işlemlere ilişkin olarak ödenecek ücret, komisyon ve benzeri masraflara ilişkin bilgilere yer verilmemesi

Eylemlerin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenlemeler 1- Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 18 inci maddesi

2-23.09.2011 tarih ve 31/890 sayılı Kurul İlke Kararı

İdari Para Ceza Miktarları: 66.921 + 78.147

Rhea Portföy Yönetimi AŞ

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylemler : 1- Şirket tarafından yürütülen hizmetlerde yeterli iç kontrol mekanizmasının oluşturulmaması.

2- Yazılı bir sözleşme ile yetki almaksızın müşteri adına kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirilmesi.

Eylemlerin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenlemeler: 1- Seri: V, No: 68 Tebliği’nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile III-55.1 sayılı Tebliğ’in 10 uncu maddesi hükmü ve 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası.

2-Seri: V No:59 Tebliği’nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası.

İdari Para Ceza Miktarları: 21.560+21.560

 

30.11.2016 tarihinde yayınlanan SPK bülteninde Forex şirketlerine cezalar geldi. İşte ceza alan kurumlar ve idari para cezalarının nedenleri:

Invest-Az SPK’dan Yine Ceza Aldı

Invest-Az yakın zaman içinde SPK tarafından ikinci kez idari para cezası aldı. İdari para cezasına konu olan eylemin normal ceza bedeli olan 26.049 TL’nin 2 katı olması kurumuncezaya konu olan ihlali 1’den fazla kez yaptığını göstermekte. Bunun nedenini ise daha aşağıda bulabileceğiniz kurumlara ait müşteri kar/zarar oranları tablosundan anlayabilirsiniz.

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin reklamda karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına yer verilmemesi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : 1. III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ”in 41’inci maddesinin 5’inci fıkrasının (c) alt bendi

Verilen İPC Tutarı: 52.098

SPK, GCM Menkul Kıymetler A.Ş’ye İdari Para Cezası Verdi

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin reklamda karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına yer verilmemesi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : 1. III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ”in 41’inci maddesinin 5’inci fıkrasının (c) alt bendi

Verilen İPC Tutarı: 26.049

ATIG Yatırım’a ye SPK’dan İdari Para Cezası Geldi

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : Müşteri ile imzalanmış bir yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi bulunmadan yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunulması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : Mülga Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 13 üncü maddesi
Verilen İPC Tutarı: 24.672

Sermaye Piyasası Kurulu 22 Kasım 2016 tarihli bülteninde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

SPK’dan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’e 2 İdari Para Cezası Birden

Kararın gerekçesi SPK tarafından zorunlu tutulan müşteri kar/zarar oranları bilgisinin kuruma ait görsel ve yazılı reklamlarda da yer verilmesi kuralının ihlal edilmesi. Bültende konu ile ilgili şöyle denildi:
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : 2. Aracı Kurum ’un tanıtım ve pazarlama amaçlı gönderdiği e-posta içeriğinde “SPK ve Takasbank Güvencesi” ibaresine yer verilmesi
2. Aracı Kurum’un tanıtım ve pazarlama amaçlı gönderdiği e-posta içeriğinde karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına yer verilmemesi
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : 1. III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ”in 41’inci maddesinin 5’inci fıkrasının (c) alt bendi

2. III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ”in 41’inci maddesinin 4 üncü fıkrası

Verilen İPC Tutarı: 104.196 + 26.049

SPK’dan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’e İdari Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu 22 Kasım 2016 tarihli bülteninde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kararın gerekçesi SPK tarafından zorunlu tutulan müşteri kar/zarar oranları bilgisinin kuruma ait görsel ve yazılı reklamlarda da yer verilmesi kuralının ihlal edilmesi. Bültende şöyle ibarelere yer verildi:

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin reklamda karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına yer verilmemesi
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ”in 41’inci maddesinin 4 üncü fıkrası
Verilen İPC Tutarı: 26.049

 

Sermaye Piyasası Kurulu 11 Kasım 2016 tarihli bülteninde Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Bültende şöyle denildi:

SPK’dan İnvest AZ’a İdari Para Cezası

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir :

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yatırımcıların açık pozisyonlarına ilişkin kaldıraç oranlarının yatırımcıların yazılı onayı olmaksızın değiştirilmesi.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : III-37.1 Sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile Geçici Madde 3 hükmü

Verilen İPC Tutarı: 26.049

Venbey Yatırım’a SPK’dan İki İhlalden Ötürü Ceza

SPK tarafından Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ nin (Aracı Kurum) merkezinde gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışmaları sırasında ulaşılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda İdari Para Cezası verilmesine karar verilmiştir.

İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem : 1. Aracı Kurum’un ilişkili kişilerden olan teminatsız alacaklarının sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında indirim kalemi olarak gösterilmemesi

2. Aracı Kurum’un Takasbank nezdindeki kaldıraçlı alım satım işlemleri teminatlarının güncellenmesinde mevzuata aykırı işlemleri

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme : 1. Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

2. III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 27/A maddesinin altıncı fıkrası

Verilen İPC Tutarı: 325.617 + 26.049