Ana Sayfa Haberler Ekonomi Refor...

Ekonomi Reform Paketi Açıklandı

15.03.2021 – Bir önceki hafta duyurulan ekonomik reform paketi Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere 4 bacak üstüne kurulu olan pakette mali disipline vurgu yapılırken enflasyonla mücadelede konusundaki kararlı duruşun altı çizildi. Pakette mali disiplin vurgusu dikkat çekerken, enflasyonla mücadeleye de vurgu yapıldı.

Erdoğan, salgın döneminde zorlanan 850 bin küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti getirileceğini, reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarına yönelik Tahvil Garanti Fonu oluşturulacağını, ekonomideki gelişmeleri izlemek adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında iki yeni yapı oluşturulacağını ve fiyat istikrarı için de yeni bir komite oluşturulacağını ve kamu fiyat artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu.

Bu başlıklara ek olarak döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payının düşürüleceği, Kamu Özel İşbirliği Kanunu’nun çıkarılması, enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesisi gibi maddelerin de öne çıktığı görüldü.

Oyak Yatırım konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

Kısaca özetlemek gerekirse programın ana hedefleri; makroekonomik istikrarın sağlanması, rekabetçi üretimin ve verimliliğin artırılması, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir yönetişim olarak sıralanabilir.

Paketi önceki ekonomik programlara göre daha net buluyoruz. Pakete ilk etapta piyasa tepkisiz kalmış gibi görünse de ilk üç aylık toplantı sonunda bazı ilerlemeler görüldükçe piyasanın reform programına ve yapılanlara ilgisi artacaktır diye düşünüyoruz. Bu paket, yönetilen varlık tutarını ileriye dönük olarak artacağından ve aynı zamanda Türkiye’deki tasarrufların artmasına katkıda bulunacağından, özellikle bireysel emeklilik şirketleri için iyidir. Bu paket aracılığıyla 18 yaşın altındakilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edileceğini ve şirketlerin ve bankaların sandıklarının 2023 yılına kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılacağını belirtelim.