Ana sayfa Haberler E-Tebligat Ne...

E-Tebligat Nedir? Kimlere Zorunlu? Uygulamanın Faydası Ne Olacak?

E-Tebligat Nedir? Nasıl Yapılır?

Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme niteliği taşıyan belgelere tebligat denir. Tebligat, bir işten veya eylemden hukuki yönden etkilenecek olan tarafa, o işlem ya da eylem hakkında bilgi vermek ve bu bilgilendirmeyi de belgelendirmek amacıyla yapılan resmi işlemlere denir.

E-tebligat ise resmi işlem hakkında yapılan söz konusu bilgilendirmelerin elektronik posta yolu ile yapılması işidir. Buradaki elektronik posta resmi olarak kuruma ya da tüzel veya gerçek kişiye ait olmalıdır.

Tebligatta Elektronik Dönem 1 Ocak’ta Başlıyor

PTT A.Ş. tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Tebligatlar elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşacak.

Çeşitli alanlardaki dijital çözümleriyle hayatı kolaylaştıran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bürokrasiyi azaltırken verimlilik ve hızı artıran elektronik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Şirket, tebligat işlemlerinde bir milat niteliğindeki Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni (UETS) 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya koyacak.

PTT, sistemin hem kurucusu hem işleticisi

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin yasal altyapısını 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun oluşturuyor. Bu Kanun’la PTT A.Ş.’ye UETS’yi kurma, işletme ve güvenliğini sağlama görevi verildi. Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde değişikliğe gidildi. Böylece, daha önce sadece anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunurken, söz konusu değişiklikle kapsam genişletildi.

Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapması şartı getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ise 6 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

Elektronik tebligat adresi nasıl alınacak?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS ile yapılacak. Tebligat gönderici ve alıcı adresleri de bu sistem üzerinden verilecek. PTT A.Ş., gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler içinse tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre, elektronik tebligat alması mecburi gerçek veya tüzel kişiler için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT A.Ş.’ye yapılacak. Bununla birlikte, kanun maddesi uyarınca, sistemin hazırlık sürecinde PTT A.Ş. tarafından söz konusu gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ilgili kuruluşlardan talep edildi. Gelen bilgiler doğrultusunda oluşturulan adresler, yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla sahiplerine ulaştırılacak.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019’dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da giriş yapabilecek.

Adresler ücretsiz oluşturulacak

Elektronik tebligat adresleri ücretsiz verilecek. Ancak PTT A.Ş., Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek. Sistemde tebligat gönderim ücreti ise ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak.

e-Tebligatta tek adres UETS

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. Öte yandan, UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar (e-Yazışma) KEP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

Sistemin faydaları nelerdir?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligat gönderileri elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşacak. Tebligatlar teslim edilme ve okunma güvencesine kavuşacak. Sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. UETS sayesinde elektronik tebligatlar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği taşıyacak. Kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altına alınacak. Ayrıca, kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.