Ana sayfa Haberler TL Mevduatta ...

TL Mevduatta Değişken Faiz Düzenlemesi

24.04.2019 – Resmi Gazete’de bugün yayımlanan TCMB tebliği ile daha önce altı aydan uzun vadeli TL mevduat için uygulanan değişken faiz oranı, üç ay ve daha uzun vadeli olarak değiştirilmiştir. Değişken faiz Yabancı Para mevduatta ise altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek. Değişken faiz hesaplama yöntemi, Merkez Bankası’nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.

Uzmanlar, TL mevduat tarafında ortalama mevduat vadesinin 40-45 olduğu dikkate alındığında değişken faiz uygulamasının üç ay ve daha uzun süreli TL mevduatlara uygulanmaya başlanmasının Yabancı Para mevduat teveccühünü bir miktar kırabileceğini düşünüyor. Yani önümüzdeki dönemlerde döviz mevduattan TL mevduata bir miktar kayış görülebilir.

 

Döviz Mevduatlarında Stopaj Yükseldi

Döviz Tevdihat Hesapları Stopaj Oranlarında Değişikliğe Gidildi

21.03.2019 – Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre vadesi 1 yıla kadar olan hesaplara uygulanan stopaj oranı %16’dan %20’ye yükseltildi. 1 yıldan uzun olan vadelerdeki stopaj oranı ise %13’ten %18’e yükseltildi. İlgili değişiklik ile TL mevduatın desteklenmesinin ve kur üzerindeki baskının hafifletilmesinin amaçlandığını düşünüyoruz. Öte yandan değişiklik bankaların döviz toplama maliyetini arttırabilir.

Bazı vadelerde DTH’lara uygulanan stopaj oranlarında artış aşağıdaki şekilde oldu:

  • 1 yıldan uzun vadedeki DTH’lara uygulanan stopaj oranı %13’ten %18’e
  • 6 ay ile 1 yıl arasındaki vadeli DTH hesaplarına uygulanan stopaj oranı %15’dan %20’ye çıkarılırken,
  • 6 aya kadar vadelerdeki stopaj oranı %18’den %20’ye yükseltildi.

Yurtdışı Tahvillerde İse Tevkifat (Kesintiler) Azaltıldı

Aynı kararnamede tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerden yapılan tevkifat, vadesi 1 yıla kadar olan tahviller için %10’dan %7,0’ye, 1-3 yıl arası olan tahviller için %7’den %3’e, 3 yıl ve daha uzun vadeli tahviller için%3’ten %0’a indirildi. Söz konusu değişikliğin eurotahvil piyasası üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Not: Tevfikat dolaylı vergilerin tahsilatı konusunda devletin taraflardan aldığı kesintilerin genel adıdır. Parasal kesinti

Tevdiat Ne demektir? Tevdiat Hesabı Nedir?