Ana Sayfa Haberler Bankaların Ni...

Bankaların Nisan Ayı Karı 35 Milyar TL

Ekonomistler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nca (BDDK) düzenli olarak yayınlanan haftalık ve aylık verilerini değerlendiriyor… Veriler TL ve döviz mevduatlarının, ticari, bireysel kredilerin durumlarını, miktar ve değişimlerini içermektedir:

BDDK Nisan Ayı Bankacılık Verileri, Oyak Yatırım

Bankaların Nisan ayı karı 35 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre %44 karda artış görülmektedir. Kümülatif olarak yıldan yıla kar büyümesi ise 5 kat civarındadır. Nisan ayında efektif vergi oranının düşmesi ve karşılık giderlerinin azalması karlılığı desteklemiştir. TL kredi/mevduat makasında ise genişleme görülmüştür. Net faiz marj ise geçen aya göre yatay seyretmiştir. Aylık ve yıllık kar artışında kamu bankaları özel bankalara göre çok daha iyi performans göstermiştir. Sermaye getirisi olarak baktığımızda sektörün sermaye getirisi Nisan ayında %45 seviyesinde iken özel bankalar %50 kamu bankaları %40 seviyesine ulaşmışlardır.

Sonuç olarak 2Ç için bankacılık sektöründe OLUMLU bir görüntü olduğunu düşünüyoruz. Geçen çeyreğe göre karlılıkta artış olmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü kredi fiyatlaması ve yükselen kredi hacmi marjı destekleyecektir. Bunun yanında, TÜFEKS portföyleri yükselen enflasyona bağlı olarak karlılığı desteklemeye devam edecektir.

BDDK: Bankaların Ocak – Nisan toplam karı 98,2 milyar lira… Enver Erkan

BDDK aylık verilerine göre; Türk bankalarının toplam karı Ocak-Nisan döneminde 98,2 milyar lira olurken, geçen yılın aynı döneminde 20,7 milyar lira seviyesindeydi.

  • Ort. TGA oranı, geçen yılki %3,74’e karşılık %2,75 oldu.
  • Ort. standart sermaye yeterlilik oranı, geçen yılki %18’e karşılık %20,4 oldu.
  • Ort. çekirdek sermaye yeterlilik oranı, geçen yılki %14’e karşılık %16 oldu.
  • Toplam varlıklar geçen yılki 6,53 trilyon liraya karşılık 10,4 trilyon lira oldu.

Türk bankacılık sektörünün Nisan ayında, kârlarında hızlı bir artış yaşandı. Sektörün karı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %707,8 artarak 34,9 milyar TL oldu. Aktif tarafında bankaların yurt içi fonlama maliyeti ile kredilerin faiz oranları arasındaki farkın artması ve enflasyona endeksli tahvillerin artması sektör karının artmasını sağlamıştır. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyondaki artışın devam etmesi ve yüksek kâr marjı nedeniyle iktisadi faaliyetteki bozulmaya rağmen, sektörde kardaki olumlu görünümün devam etmesi muhtemel görünüyor.

TGA’daki artışa rağmen, kredilerdeki daha güçlü artışın etkisiyle kredilerin takibe dönüşüm oranı azalarak Nisan ayında %2,75 ile Ağustos 2018’den bu yana en düşük seviye olarak gerçekleşti. 4Ç21’de başlayan takipteki alacakların yıllık artış oranındaki artış, BDDK’nın vadesi geçmiş kredilerin takip hesaplarına devri için bekleme süresini 90 günden 180 güne çıkarma uygulamasının sona ermesiyle birlikte 2022’nin ilk bölümünde de devam etti.

Düşen faiz oranlarıyla birlikte kredilerin toplam aktifler içindeki payı arttı. Kredilerdeki yıllık artış oranı, 2021 sonunda %37 iken, Nisan 2022’de döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyon ortamında borçlanmaya olan yüksek talep nedeniyle %48,5’e yükseldi. 2021 yılında kredilerdeki hızlı artışın belirleyicileri özel bankalar olmuştu. Oluşturulan baz etkisi nedeniyle kredi büyüme hızındaki yavaşlamada yine özel bankaların belirleyici olduğu görülüyor. Kredilerdeki artış, net ücret ve komisyon gelirlerinde de artışa neden oldu.

4Ç21’e kadar, hem menkul değerler hem de kredilerin yıllık büyüme hızındaki yavaşlama nedeniyle toplam aktiflerin yıllık büyüme hızı yavaşlamıştı. 4Ç21’de başlayan ve 1Ç22’de de devam eden menkul değerler ve kredilerdeki yıllık artışla birlikte toplam aktiflerdeki yıllık artış oranının arttığı görülmektedir. 2022 yılının Nisan ayında, döviz kurundaki ve enflasyona endeksli kağıtların değerindeki artış yanı sıra baz etkisi nedeniyle toplam menkul değerlerin %51,4’ünü oluşturan YP menkul değerler portföyünün yıllık büyüme oranı %83’e ulaştı.

Toplam mevduatın %56,6’sını oluşturan YP mevduatın yıllık büyüme hızındaki düşüşe rağmen, TL mevduatın yıllık artış oranı 2021 sonundaki %21,6’dan Nisan ayında %61,2’ye yükselmiştir. YP mevduatın yıllık büyüme oranı ise aynı dönemler arasında %79,3’ten %70’e geriledi. Toplam mevduattaki yıllık artış oranı ise %53,5’ten %66,1’e yükselmiştir. Döviz kurundaki artışa bağlı olarak mevduata yönelimin artması ve döviz kuru korumalı mevduat hesapları mevduatın payında artışa neden olmuştur. Mevduattaki hızlı artışın da etkisiyle mevduatın krediye dönüşme oranı Nisan ayında %97,1 oldu.

Nisan 2022’de mevduat, vadeli mevduatta yoğunlaşmıştır. Vadesiz mevduatın toplam mevduatın %37,2’sini oluşturduğu Nisan ayında 1-3 ay vadeli mevduatın payı %33 olmuştur. 4Ç21’e kadar mevduatlar 1-3 aylık vadeli mevduatlarda yoğunlaşmıştı. Ancak bu durum, kurdaki yükseliş ve döviz korumalı mevduat hesaplarının etkisiyle değişmiştir. Döviz kurundaki artış vadesiz mevduatta artışa yol açarken, en az 3 ay vadeli döviz korumalı mevduat hesaplarının açılması 3 aydan uzun vadeli mevduatların artmasına neden oldu.

Mevduat dışı kaynakların payındaki azalma, bankalara borçların ve repo işlemlerinden sağlanan fonların payındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Hem TL hem de YP mevduat dışı kaynakların yıllık büyüme hızındaki düşüşün etkisiyle toplam mevduat dışı kaynaklarda yıllık büyüme oranı 2021 sonundaki %55,9’dan Nisan 2022’de %48,2’ye geriledi.

2021 sonunda %18 olan sektörün sermayesinin risk ağırlıklı varlıklara oranını gösteren sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), 2022 yılının Nisan ayında %20 oldu. Baz etkisinin yanı sıra, pandeminin hafiflemesi ile birlikte 2021 yılı boyunca faiz dışı gelirlerde toparlanma yaşanmıştı. Faiz dışı gelirlerdeki yıllık artış oranının Nisan 2022’de %56,7 olarak gerçekleştiği görülüyor.

 

20 Mayıs Haftası BDDK Haftalık Verileri, Şeker Yatırım : Yabancı Para Mevduatlarda Artış

YP mevduatlarda 774 milyon dolar artış. 20 Mayıs 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre, YP mevduatlar ($ bazında), haftalık 774 milyon dolar tutarında ve 0,3% oranında artarak 236,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2021 yıl sonuna göre gerileme ise 23 milyar USD tutarında ve %8,8 oranındadır. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki pay ı haftalık bazda 10 baz puan azalarak %57,0 seviyesine gerilemiştir.

Gerçek kişiler YP mevduatlarında 953 milyar dolar tutarında artış. Gerçek kişiler YP mevduatları ($ bazında) haftalık bazda 953 milyon dolar artarak 153,1 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ticari kuruluşlar YP mevduatları ($ bazında) ise haftalık bazda sınırlı 8 milyon dolar artarak 77,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resmi kuruluşlarda ise 187 milyon dolar seviyesinde azalma olmuştur. Özel mevduat bankalarında haftalık artış %0,5 seviyesinde olup daha belirgindir. Kamu ve yabancı mevduat bankalarında %0,3 ve %0,1 artış gerçekleşmiştir.

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hacminde artış hafif hız kaybederek haftalık bazda %3,6 seviyesinden %3,0 seviyesine gerilemiştir. Toplam KKM 875 milyar TL (55,2 milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam toplam YP mevduatların %23,4’üne işaret etmektedir. Resmi kuruluş TL mevduatlarında haftalık %31,9 oranında son derece kuvvetli artış. Toplam TL mevduatlar haftalık bazda 103 milyar TL tutarında ve %3,8 oranında artmıştır. Gerçek kişilerde TL mevduatlarda haftalık %1,8 oranında ve 26 milyar TL tutarında sınırlı artı ş vardır. Ticari kuruluşlarda ise %2,5 oranında ve 24 milyar TL seviyesinde bir azalma olmuştur. Resmi kuruluş TL mevduatlarında ise 101 milyar TL tutarında ve %31,9 oranında sert bir artış yaşanmıştır.

TL kredilerde yavaşlama. TL krediler önceki haftadaki %2,3 artışın ardından %1,4 artmıştır. 1Ç22 ’ye göre artış %11,7 seviyesindedir (1Ç22: %11,6). YP krediler ($ bazında) ise geçen haftadaki %1,0 azalmanın ardından haftalık bazda sabit seyretmiştir. 13 haftalık hareketli ortalama kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) 1Ç22’deki %51,2 seviyesinden %90,6 seviyesine yükselmiştir. Yıl sonuna göre TL kredilerde artış %24,7 seviyesindedir. (1Ç22: % 11,6). Tüketici kredileri büyümesinde yavaşlama, taşıt kredilerinde çeyreksel kuvvetli artış. Tüketici kredileri bir önceki haftadaki %1,6 artışın ardından %0,9 artmıştır. 1Ç22’ye göre artış %7,1 seviyesindedir (1Ç22: %2,6). Konut ve taşıt kredileri %0,5 ve %5,3 artarken, ihtiyaç kredileri %1,0 artmıştır. Taşıt kredilerinde 1Ç22’ ye göre artış %38,2 seviyesinde olup oldukça kuvvetlidir. Yıl sonuna göre toplam tüketici kredileri artışı ise %9,9 seviyesindedir.

Ticari kredi kartlarında kuvvetli artış. Bireysel kredi kartları haftalık bazda %0,6 artarken ticari kredi kartları %3,8 oranında kuvvetli artmıştır. 1Ç22’ye göre artış %11,1 ve %13,6 seviyesindedir (1Ç22: %6,7 ve %11,8). Yıl sonuna göre artış ise %18,6 ve %27,0 seviyelerindedir. Taksitli ticari kredilerde toparlanma. Toplam taksitli ticari krediler önceki haftadaki %1,3 artışın ardından %1,9 artmıştır. 1Ç22 ’ye göre artış %8,6 seviyesindedir (1Ç22: %5,5). Yıl sonuna göre artış ise %14,6 seviyesindedir. Aktif kalitesinde çeyreksel 22 baz puan iyileşme. Sektörün TGA oranı 2 baz puan iyileşerek %2,70 seviyesine gerilemiştir (1Ç22: %2,92). Takipteki alacaklar özel karşılık oranı ise 84 baz puan azalarak %79,7 seviyesine gerilemiştir. 1Ç22 ’e göre TGA oranında toplam 22 baz puan gerileme gerçekleşmiştir.

TL ticari kredi faizlerinde devam eden artış. Fonlama tarafında, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 8 baz puan artarak %14,92 seviyesine gerilemiştir. Böylelikle faizler yıl sonunda görülen %19,03 seviyesine göre 411 baz puan gerilemiştir. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 31 baz puan daha artarak %23,27 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle faizler son iki haftada 199 baz puan artmıştır. Bu 7 Ocak haftasında görülen ve yılın başından beri en yüksek seviye olan %26,26 seviyesine göre 299 baz puan gerilemeye işaret etmektedir.

Kamu mevduat bankalarında YP kısa genel pozisyonu 398 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. 20 Mayıs 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre kamu mevduat bankaları 398 milyon dolar YP kısa genel pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 480 milyon dolar YP kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı. Yabancı mevduat bankalarında YP uzun net genel pozisyonu bir önceki haftaya göre %7 artarak 2,037 milyon dolar seviyesine yükselmiş, özel mevduat bankalarında ise %17 azalarak 1,822 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Sektörün toplam YP uzun net genel pozisyonda haftalık azalma %5 seviyesindedir.

*** KOBİ’lere devlet destekli ticari alacak sigortası tebliğinde düzenlemeler Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Buna göre, devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan KOBİ’lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

*** Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Buna göre, gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarına ek olarak, tüm ticari mevduat ve katılım fonu da (resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki) TMSF tarafından sigorta edilecek ve AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacaktır. Ek olarak, hakkında iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen adi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacaktır. Son olarak, TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

 

13 Mayıs Haftası BDDK Haftalık Verileri, Şeker Yatırım: Toplam KKM 849 milyar TL Oldu

YP mevduatlarda 1,5 milyar dolar azalma. 13 Mayıs 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre, YP mevduatlar ($ bazında), haftalık 1,5 milyar dolar tutarında ve 0,7% oranında azalarak 235,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2021 yıl sonuna göre gerileme ise 23,7 milyar USD tutarında ve %9,1 oranındadır. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı haftalık bazda 10 baz puan artarak %57,1 seviyesine yükselmiştir.

Gerçek kişiler YP mevduatlarında 1,8 milyar dolar tutarında azalma. Gerçek kişiler YP mevduatları ($ bazında) haftalık bazda 1,8 milyon dolar azalarak 152 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Ticari kuruluşlar YP mevduatları ($ bazında) ise haftalık bazda sınırlı 199 milyon dolar ve %0,3 artarak 77,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resmi kuruluşlarda ise 79 milyon dolar seviyesinde artış olmuştur. Kamu mevduat bankalarında haftalık azalma %1,0 seviyesinde olup daha belirgindir. Yabancı mevduat bankalarında %0,1 artış, özel mevduat bankalarında ise %0,8 azalma gerçekleşmiştir.

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hacminde artış hız kazanarak haftalık bazda %1,1 seviyesinden %3,6 seviyesine yükselmiştir. Toplam KKM 849 milyar TL (55,2 milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam toplam YP mevduatların %23,4’üne işaret etmektedir. Ticari kuruluşlar TL mevduatlarında haftalık %4,6 oranında kuvvetli artış. Toplam TL mevduatlar haftalık bazda 64 milyar TL tutarında ve %2,4 oranında artmıştır. Gerçek kişilerde TL mevduatlarda haftalık %0,3 oranında ve 4 milyar TL tutarında artış vardır. Ticari kuruluşlarda ise %4,6 oranında ve 43 milyar TL seviyesinde bir artış olmuştur. Resmi kuruluş TL mevduatlarında ise 17 milyar TL tutarında ve %5,8 oranında bir artış yaşanmıştır.

TL kredilerde kuvvetli artış. TL krediler önceki haftadaki %0,1 daralmanın ardından %2,3 artmıştır. 1Ç22’ye göre artış %10,2 seviyesindedir (1Ç22: % 11,6). YP krediler ($ bazında) ise geçen haftadaki %0,1 azalmanın ardından haftalık bazda %1,0 azalmıştır. 13 haftalık hareke tli ortalama kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) 1Ç22’deki %51,2 seviyesinden %87,9 seviyesine yükselmiştir. Yıl sonuna göre TL kredilerde artış %23 seviyesindedir. (1Ç22: %11,6). Tüketici kredileri büyümesinde toparlanma, taşıt kredilerinde çeyreksel kuvvetli artış. Tüketici kredileri bir önceki haftadaki %0,7 artışın ardından %1,6 artmıştır. 1Ç22’ye göre artış %6,1 seviyesindedir (1Ç22: %2,6). Konut ve taşıt kredileri %0,9 ve %4,8 artarken, ihtiyaç kredileri %1,9 artmıştır. Taşıt kredilerinde 1Ç22’ ye göre artış %31,2 seviyesinde olup oldukça kuvvetlidir. Yıl sonuna göre toplam tüketici kredileri artışı ise %8,9 seviyesin dedir.

Bireysel kredi kartlarında kuvvetli artış. Bireysel kredi kartları haftalık bazda %2,4 artarken ticari kredi kartları %1,9 oranında artmıştır. 1Ç22’ye göre artış %10,4 ve %9,5 seviyesindedir (1Ç22: %6,7 ve %11,8). Yıl sonuna göre artış ise %17,9 ve %22,4 seviyelerindedir. Taksitli ticari kredilerde toparlanma. Toplam taksitli ticari krediler önceki haftadaki %0,1 daralmanın ardından %1,3 artmıştır. 1Ç22 ’ye göre artış % 6,6 seviyesindedir (1Ç22: %5,5). Yıl sonuna göre artış ise %12,4 seviyesindedir.

Aktif kalitesinde çeyreksel 20 baz puan iyileşme. Sektörün TGA oranı 6 baz puan iyileşerek %2,72 seviyesine gerilemiştir (1Ç22: %2,92). Takipteki alacaklar özel karşılık oranı ise 4 baz puan azalarak %80,5 seviyesine gerilemiştir. 1Ç22 ’e göre TGA oranında toplam 20 baz puan gerileme gerçekleşmiştir. TL ticari kredi faizlerinde sert artış.

Fonlama tarafında, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 4 baz puan azalarak %14,84 seviyesine gerilemiştir. Böylelikle faizler yıl sonunda görülen %19,03 seviyesine göre 419 baz puan gerilemiştir. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 119 baz puan oranında sert bir şekilde artarak %22,96 seviyesine yükselmiştir. Bu 7 Ocak haftasında görülen ve yılın başından beri en yüksek seviye olan %26,26 seviyesine göre 330 baz puan gerilemeye işaret etmektedir.

Kamu mevduat bankalarında YP kısa genel pozisyonu artarak 480 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 13 Mayıs 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre kamu mevduat bankaları 480 milyon dolar YP kısa genel pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 257 milyon dolar YP kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı.

 

Döviz mevduatları arttı, net rezervler azaldı…  Enver Erkan yazdı…

13.05.2022 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık açıkladığı verilere göre toplam döviz mevduatı 6 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış bazda 1,71 milyar arttı. Bir önceki haftaya göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 406 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,31 milyar dolar arttı.

Ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerin döviz taleplerinde artış gözlenmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolara yükseldi.  6 Mayıs haftasında TCMB rezervlerindeki bozulmanın da devam ettiği gözlendi. Brüt rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler 17 milyar dolardan 15 milyar dolara düştü. Swaplar hariç net rezerv, önceki haftadaki eksi 47,6 milyar dolardan eksi 48,3 milyar dolara düştü.

Mevcut seviyede dolarizasyon, rezerv kümülasyonu ve finansal istikrar odaklı KKM ürünündeki trendleri takip etmeye devam edeceğiz. BDDK verilerinde 6 Mayıs haftası itibariyle 819,02 milyar TL KKM birikimi olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bir DTH ve TL hesabı kırılımı yayınlanmamakla beraber, bu ayrımın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda %55 DTH’dan TL’ye çevrim, %45 direkt TL hesabı açılışı şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz. Finansal dolarizasyon oranı 6 Mayıs haftası itibariyle %55,29 seviyesindedir, bir önceki hafta %55,01 olan orandan bir miktar artış görüyoruz. Bu oran geçen yılın benzer döneminde %55,1 seviyesindeydi.

Bayram Öncesi Satılan Dövizler Geri Alındı

Dolar Yorumları USDTRY Analizleri: Artış Sürecek mi?

Döviz mevduatlarında 1 milyar doları aşan artış… Enver Erkan yazıyor…

22.04.2022 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık açıkladığı verilere göre toplam döviz mevduatı 15 Nisan haftasında parite etkisinden arındırılmış bazda 780 milyon dolar arttı. Bir önceki haftaya göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 175 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 956 milyon dolar arttı.

Döviz mevduatları geçen hafta 1 milyar dolardan fazla arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 15 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,12 milyar dolar arttı. Rezervler bazında bir süredir takip edilen kur korumalı mevduat rakamlarına bakıldığında bu enstrümanda 756,6 milyar TL tahsilat yapıldığı görülmektedir. Bir önceki hafta bu büyüklük 728,7 milyar TL idi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından dört haftadır üst üste güçlü dış çıkışın ardından Türk varlıklarına son haftada sınırlı yabancı girişi gerçekleşti. Jeopolitik risklerin ardından yaşanan güçlü dış çıkış stabilize olmuş görünmektedir. Kamu bankalarının düzenli döviz satışları devam ederken, lira dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor.

Mevcut seviyede dolarizasyon ve finansal istikrar odaklı KKM ürünündeki trendleri takip etmeye devam edeceğiz. Büyümeye yönelik politikaların devamı beklenirken enflasyonla mücadelenin büyük ölçüde para politikası araçlarından maliye politikasına ve liraizasyon stratejisine aktarıldığı görülmektedir. Finansal dolarizasyon oranı 8 Nisan haftası itibariyle %55,55 seviyesindedir, bir önceki hafta %56,22 olan orandan düşüş görüyoruz. Bu oran geçen yılın benzer döneminde %54,6 seviyesindeydi.

BDDK Verileri Değerlendirmesi, Şeker Yatırım

22.04.2022 – YP mevduatlarda 1,2 milyar dolar artış. 15 Nisan 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre, YP mevduatlar ($ bazında) son iki haftadaki 1,9 milyar dolar azalmayı takiben 1,2 milyar dolar tutarında ve 0,5% oranında artarak 238,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2021 yıl sonuna göre gerileme ise 20,8 milyar USD tutarında ve %8,0 oranındadır. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki p ayı haftalık bazda 60 baz puan azalarak %57,2 seviyesine gerilemiştir.

Ticari kuruluşlar YP mevduatlarında 580 milyon dolar tutarında artış. Gerçek kişiler YP mevduatları ($ bazında) haftalık bazda 218 milyon dolar artarak 155,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ticari kuruluşlar YP mevduatları ($ bazında) ise haftalık bazda 580 milyon dolar ve %0,8 artarak 77 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resmi kuruluşlarda ise 404 milyon dolar seviyesinde artış olmuştur.

Kamu mevduat bankalarında haftalık artış %1,3 seviyesinde olup daha belirgindir. Yabancı ve %0,4 artış ve özel mevduat bankalarında %0,3 azalma gerçekleşmiştir.

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hacmi haftalık bazda %3,8 artarak 757 milyar TL (52 milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam toplam YP mevduatların %21,8’ine işaret etmektedir.

TL mevduatlarda kuvvetli artış. Toplam TL mevduatlar haftalık bazda 60 milyar TL tutarında ve %2,4 oranında artmıştır. Gerçek kişilerde TL mevduatlar haftalık %2,6 oranında ve 35 milyar TL tutarında kuvvetli artış vardır. Ticari kuruluşlarda ise %2,8 oranında ve 25 milyar TL seviyesinde artış olmuştur. Resmi kuruluş TL mevduatlarında ise 790 milyon TL tutarında ve %0,3 oranında bir artış yaşanmıştır.

TL kredi büyümesinde hafif toparlanma. TL kredi büyümesi önceki haftadaki %1,0 sev iyesinden hız kazanarak %1,3 seviyesine yükselmiştir. YP krediler ($ bazında) ise geçen haftadaki %0,9 azalmanın ardından haftalık bazda %0,4 azalmıştır. 13 haftalık hareketli ortalama toplam kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) 1Ç22’deki %51,2 seviyesinden %68,2 seviyesine yükselmiştir. Yıl sonuna göre TL kredilerde artış %16,3 seviyesindedir. (1Ç22: % 11,6).

Tüketici kredilerinde devam eden büyüme. Tüketici kredileri bir önceki haftadaki %0,5 artışın ardından %0,4 artmıştır. Konut v e taşıt kredileri % 0,6 ve %3,8 artarken, ihtiyaç kredileri %0,2 artmıştır. Yıl sonuna göre toplam tüketici kredileri artışı ise %4,3 seviyesindedir. Kredi kartlarında artış. Bireysel ve ticari kredi kartları haftalık bazda %0,2 ve %1,4 artmıştır. Yıl sonuna göre artış ise %10,5 ve %17,8 seviyelerindedir. Taksitli ticari krediler büyümesinde hafif artış. Toplam taksitli ticari krediler önceki haftadaki %0,1 artışın ardından %0,3 artmıştır. Yıl sonuna göre artış ise %7,8 seviyesindedir.

Aktif kalitesinde en fazla bozulma bireysel ihtiyaç krediler segmentinde gerçekleşmektedir. Sektörün TGA oranı 2 baz puan azalarak %2,85 seviyesine gerilemiştir (1Ç22: %2,92). Takipteki alacaklar özel karşılık oranı ise 33 baz puan artarak %80,5 seviyesine yükselmiştir. 1Ç22’e göre TGA oranında toplam 7 baz puan gerileme gerçekleşmiştir.

TL mevduat kredi faizlerinde hafif artış. Fonlama tarafında, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 17 baz puan artarak %15,03 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle faizler yıl sonunda görülen %19,03 seviyesine göre 400 baz puan gerilemiştir.

Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 31 baz puan azalarak %20,35 seviyesine gerilemiştir. Bu 7 Ocak haftasında görülen ve yılın başından beri en yüksek seviye olan %25,77’ye göre 542 baz puan gerilemeye işaret etmektedir.

Kamu mevduat bankalarında YP kısa genel pozisyonu 2 milyon dolar sev iyesine geriledi. 15 Nisan 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre kamu mevduat bankaları 2 milyon dolar YP kısa genel pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 144 milyon dolar YP kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı. Yabancı mevduat bankalarında YP uzun net genel pozisyonu bir önceki haftaya göre %2 artarak 2,209 milyon dolar seviyesine dolar seviyesine yükselmiştir.

Özel mevduat bankalarında ise %5 artarak 2,718 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Sektörün toplam YP uzun net genel pozisyonda haftalık artış %6 seviyesindedir. pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 144 milyon dolar YP kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı. Yabancı mevduat bankalarında YP uzun net genel pozisyonu bir önceki haftaya göre %2 artarak 2,209 milyon dolar seviyesine dolar seviyesine yükselmiştir. Özel mevduat bankalarında ise %5 artarak 2,718 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Sektörün toplam YP uzun net genel pozisyonda haftalık artış %6 seviyesindedir.

 

BDDK Datası Değerlendirmesi, Şeker Yatırım

08.04.2022 – YP mevduatlarda 1,5 milyar dolar azalma. 1 Nisan 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre, YP mevduatlar ($ bazında) son üç haftada toplam artış 3,7 milyar dolar artışı takiben 1,5 milyar dolar tutarında ve 0,6% oranında azalarak 237,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2021 yıl sonuna göre gerileme ise 21,6 milyar USD tutarında ve %8,3 oranındadır. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı haftalık bazda 40 baz puan azalarak %58,1 seviyesine gerilemiştir.

Ticari kuruluşlar YP mevduatlarında 800 milyon dolar tutarında azalma. Gerçek kişiler YP mevduatları ($ bazında) haftalık bazda 436 milyon dolar azalarak 156,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Ticari kuruluşlar YP mevduatları ($ bazında) ise haftalık bazda 800 milyon dolar ve %1,0 azalarak 76 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Resmi kuruluşlarda ise 286 milyon dolar seviyesinde azalma olmuştur. Kamu mevduat bankalarında haftalık azalma %2,4 seviyesinde olup daha belirgindir. Yabancı mevduat bankalarında %0,3 azalma olurken özel bankalarda haftalık %1,0 artış gerçekleşmiştir.

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hacmi haftalık bazda kuvvetli %14,0 artarak 696 milyar TL (47,7 milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam toplam YP mevduatların %20’sine ve rekor yüksek seviyeye işaret etmektedir. Resmi kuruluşlar TL mevduatlarında sert gerileme. Toplam TL mevduatlar haftalık bazda 10 milyar TL tutarında ve %0,4 oranında azalmıştır. Gerçek kişilerde TL mevduatlar haftalık %2,5 oranında ve 32 milyar TL tutarında kuvvetli artış vardır. Ticari kuruluşlarda ise %1,3 oranında ve 12 milyar TL seviyesinde gerileme olmuştur. Resmi kuruluş TL mevduatlarında ise 30 milyar TL tutarında ve %9,5 oranında sert bir azalma yaşanmıştır.

TL kredi büyümesinde toparlanma. TL kredi büyümesi önceki haftadaki %1,3 seviyesinden hız kazanarak %1,8 seviyesine yükselmiştir. YP krediler ($ bazında) ise geçen haftadaki %0,4 artışın ardından haftalık bazda %0,1 azalmıştır. 13 haftalık hareketli ortalama toplam kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) 4Ç21’deki %36,4 seviyesinden %58,4 seviyesine yükselmiştir. Yıl sonuna göre TL kredilerde artış %13,7 seviyesindedir. (4Ç21: %10,6).

Tüketici kredilerinde devam eden büyüme. Tüketici kredileri bir önceki haftadaki %0,7 artışın ardından %0,7 artmıştır. Konut v e taşıt kredileri % 0,6 ve %4,0 artarken, ihtiyaç kredileri %0,6 artmıştır. Yıl sonuna göre toplam tüketici kredileri artışı ise %3,3 seviyesinde sınırlı olup 4Ç21’de gerçekleşen %5,9 büyümeye göre önemli ölçüde yavaşlamaya işaret etmektedir. Kredi kartlarında çeyreksel bazda belirgin yavaşlama. Bireysel kredi kartları haftalık bazda kuvvetli %3,8 artarken ticari %4,2 artmıştır. Yıl sonuna göre artış ise sadece %10,9 ve %16,5 seviyelerinde olup 4Ç21 sonu itibariyle sırasıyla %13,6 ve %23,9 büyüme ile karşılaştırıldığında gözle görülür bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Taksitli ticari krediler büyümesinde toparlanma. Toplam taksitli ticari krediler önceki haftadaki %0,6 artışın ardından %1,8 artmıştır. Yıl sonuna göre artış ise %7,4 seviyesinde olup 4Ç21’de gerçekleşen %15,6 büyümeye göre önemli ölçüde yavaşlamaya işaret etmektedir.

Aktif kalitesinde en fazla bozulma bireysel ihtiyaç krediler segmentinde gerçekleşmektedir. Sektörün TGA oranı 4 baz puan azalarak %2,88 seviyesine gerilemiştir (4Ç21: %3,16). Takipteki alacaklar özel karşılık oranı ise 104 baz puan artarak %80,6 seviyesine yükselmiştir. 4Ç21’e göre TGA oranında toplam 28 baz puan gerileme gerçekleşmiştir. Bireysel ihtiyaç kredilerinde TGA oranı haftalık bazda 6 baz puan azalarak %3,92 seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’e göre ise 32 baz puan artış olmuştur ve aktif kalitesinde en fazla bozulma bu segmentte gerçekleşmektedir.

TL mevduat kredi faizlerinde hafif artış. Fonlama tarafında, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 6 baz puan azalarak %14,96 seviyesine gerilemiştir. Böylelikle faizler yıl sonunda görülen %19,03 seviyesine göre 407 baz puan gerilemiş tir. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 5 baz puan artarak %20,95 seviyesine yükselmiştir. Bu 7 Ocak haftasında görülen ve yılın başından beri en yüksek seviye olan %25,77’ye göre 482 baz puan gerilemeye işaret etmektedir.

Kamu mevduat bankalarında YP kısa genel pozisyonu 77 milyon dolar seviyesine geriledi. 1 Nisan 2022 tarihli haftalık BDDK v erisine göre kamu mevduat bankaları 77 milyon dolar YP kısa genel pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 220 milyo n dolar YP kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı. Yabancı mevduat bankalarında YP uzun net genel pozisyonu bir önceki haftaya göre %0,7 artarak 2,294 milyon dolar seviyesine dolar seviyesine yükselmiştir. Özel mevduat bankalarında ise %13 azalarak 2,495 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Sektörün toplam YP uzun net gene l pozisyonda haftalık azalma %4,1 seviyesindedir.

Enerji KİT’lerine 3.2 milyar dolarlık döviz satışı

Oyak Yatırım: 1 Nisan haftasında TCMB brüt rezervleri döviz rezervlerinde 1.2 milyar dolar artış, altın rezervlerinde ise 294 milyon dolar düşüşle 109,0 milyar dolar seviyesine yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana rezervler 2.1 milyar dolar düşerken bunun 5.7 milyar doları döviz rezervlerindeki düşüşten kaynaklandı. Bu düşüşün büyük bir kısmı enerji KİT’lerine yapılan döviz satışından kaynaklanıyor. Mart ayında enerji KİT’lerine 3.2 milyar dolarlık döviz sattığını açıklayan TCMB’nin bu yolla yaptığı satış miktarı yılbaşından buy ana 12.75 milyar dolar düzeyinde. TCMB’nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak bulduğumuz net rezervler 7,4 milyar dolardan 7,3 milyar dolara gerilerken Hazine’nin TCMB’deki mevduatları dahil net rezervler 18,6 milyar dolardan 18,4 milyar dolara düştü. TCMB’nin bankalarla yaptığı swaplar hariç net rezervler ise -55,0 milyar dolardan -54,6 milyar dolara yükseldi.

 

Tevdiat Ne demektir? Tevdiat Hesabı Nedir?