Ana sayfa Haberler Dijital Dönüş...

Dijital Dönüşümle Fark Yaratan SPL’de Lisanslama Sınavları Artık Elektronik Ortamda

Sermaye Piyasası Lisanslama sınavlarında elektronik dönem başladı. SPL tarafından kâğıt ortamda yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilmesine imkân veren Elektronik Lisanslama Sınavlarının (e-LS) ilk aşaması devreye girdi.

Teknoloji odaklı çalışmalara özen gösteren Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), lisanslama sınavlarındaki dijital dönüşüm süreci ile fark yaratan şirketler arasında yer alıyor. Bu kapsamda ülkemizde sermaye piyasalarının küresel bir marka olma yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sicil ve eğitim hizmetleri ile katkıda bulunan SPL, lisanslama sınavlarında elektronik dönemi başlattı.

Kâğıt ortamındaki sınav sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan kurum, yeni sistemin tanıtımı için Levent Wyndham Otel’de bir etkinlik düzenledi. Sermaye piyasalarımızın önde gelen kurum ve kuruluşları, dernekler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, bankaların insan kaynaklarından sorumlu üst düzey yöneticileri ile halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri yöneticilerinin katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde 2012 yılından beri SPL tarafından kâğıt ortamında düzenleniyor. Tebliğ ile belirlenen 8 lisans türünden (Düzey 1 Lisansı, Düzey 2 Lisansı, Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı) biri veya birkaçına sahip olmak isteyen adayların; ilgili lisanslara ilişkin sınav konularından başarılı olmaları gerekli. Her bir lisans türü, 2 ile 12 arasında değişen sayıda konudan sınav olunmasını gerektirmekte olup toplam 19 farklı konudan sınav yapılıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan lisanslama sınavları sonucunda 78.103 adet lisansa hak kazanılmış olup, lisans sahibi kişilerin yaklaşık 40.000’i sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda, bu sayının da yaklaşık 27.000’i bankalarda çalışıyor. Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS); ilk aşamada 6 sınav konusu için, SPL merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda hafta içi 3 gün ve her gün 6’şar seans olmak üzere düzenlenmeye başlandı.

Etkinlikte konuşma yapan ve SPL olarak teknoloji projelerine önem verdiklerini ifade eden SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, “Tüm kurum ve kuruluşlarda dijital dönüşümün konuşulduğu bu dönemde biz de SPL olarak teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bunun bir sonucu olarak da bugüne kadar kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleşmesini sağlayarak Elektronik Lisanslama Sınavı yani e-LS yi hayata geçirmiş bulunuyoruz. e-LS ile birlikte adaylar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansları sınav konularından 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren hafta içi belirli gün ve mesai saatlerinde sınav konusu bazında, SPL Sınav Merkezinde elektronik ortamda sınava girme imkânına kavuşmuş durumdadır” dedi.

İnovasyon çağında teknoloji çok önemli 

Dijital dönüşümün bir gereği olan teknoloji alanındaki yatırımlarına devam edeceklerini de kaydeden Kaya, “İçinde bulunduğumuz inovasyon çağında, dijitalleşmenin ve teknolojik adımların hızına yetişebilmek ve sektör beklentilerini daha iyi karşılayabilmek amacıyla SPL olarak sistem altyapımızı geliştirme çalışmalarına oldukça önem vermekteyiz. Sermaye piyasalarımızın gelişimine süreklilik kazandırmak için teknolojik yapılanmaların önemine inanıyor ve kendimizi bu alanda sürekli geliştiriyoruz. Bu doğrultuda kuruluşumuz hizmetleri açısından katma değer sağlayan çözümler ve uygulamalar üzerine geliştirme ve yapılandırma çalışmalarını titizlikle yürütmekteyiz. Kâğıt ortamında gerçekleştirilen sınavlardan elektronik ortamda yürütülen sınavlara geçiş projemizi de yine bu anlayışla hayata geçirmiş bulunuyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) önemli bir adım 

e-LS’nin, sermaye piyasası kurumlarının ve halka açık ortaklıkların lisanslı personel ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğuna inandığını belirten SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız ise şunları söyledi:

Sınav sonuçları artık 5 gün sonra açıklanacak

e-LS yani elektronik sınav ile sınav katılımcılarının sınavlara girebilmek için 6 ay beklemesine gerek kalmamıştır. Bununla birlikte; bir lisansa ait tüm sınav konularına aynı gün girmek yerine 45’er dakikalık sınav konularına istenilen günlerde ayrı ayrı girilebilmekte ve sınav sonuçları 5 iş günü gibi çok kısa bir süre içerisinde öğrenilebilmektedir.”

Teknolojiye yatırım devam edecek

Gerek teknolojik ilerlemelere gerekse piyasanın ihtiyaçlarına cevap veren projelerle sürekli gelişim misyonuna devam edeceklerini ve e-LS’nin kapsamının ve yaygınlığının artırılması ile ilgili çalışmalara ağırlık verileceğini de sözlerine ekleyen Yıldız şöyle devam etti:

“SPL olarak geçen faaliyet dönemi içerisinde piyasanın gelişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sınav, lisans ve yenileme eğitimi başvuru süreçlerini tek adreste topladık ve yeni SPL Başvuru Sistemi (SBS) ile yeni Online Eğitim Portalı’nı (OEP) 30 Kasım 2016 tarihinde devreye aldık. Yeni SBS ve OEP aracılığıyla kişiler, herhangi bir uygulama kurmadan tüm mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan yenileme eğitimlerine erişebilmekte ve ilgili yenileme eğitimlerine ait seçmeli dersler vasıtasıyla kendilerine özel eğitim programlarını oluşturabilmektedirler. Bununla birlikte; yeniden tasarlanmış kullanıcı dostu ekranlarda sınav başvuruları, lisans başvuruları, yenileme eğitim başvuruları, itiraz başvuruları ve fatura talebi gibi tüm başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilmekte ve lisanslarının durumunu takip edebilmektedirler. Sermaye piyasası çalışanlarına katma değer sağlayan çözümler ve uygulamalar üzerine çalışmalara ilerleyen dönemlerde de ağırlık vermeyi planlıyoruz.”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ise etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Elektronik lisanslama sınavlarının başlamasıyla, lisanslama sistemimiz daha etkin ve çağdaş bir boyut kazanmış, daha güncel bilgilerle daha hızlı sınav yapma imkânı oluşmuştur. Elektronik sınavlar, ciddi bir yatırım ve hazırlık gerektirmektedir, bu nedenle de sınav yapılan diğer alanların çok azında uygulanmaktadır. Biz de bu noktaya gelmek için epey çaba sarf ettik. Teknik alt yapı, güvenlik, on binlerce soru havuzu ve bunlarda süreklilik sağlamak çok da kolay olmadı. İnşallah geldiğimiz noktayı her geçen gün daha ileri aşamalara taşıyacağız ve kısa süre içinde tüm lisans dalları için elektronik sınav sistemine geçeceğiz.”

Finansal okuryazarlık düzeyini artırmak temel amaç

Hedefimiz; İstanbul’u uluslararası finans eğitim merkezi yapmak 

Lisanslama çalışmalarını finansal okuryazarlığın bir parçası olarak gördüğünü ve toplumun tüm bireylerinin finansal okuryazarlık düzeyini yukarılara çekmenin temel amaçları olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Vahdettin Ertaş şöyle devam etti:

“SPK olarak lisanslama ve eğitim konusunda hedefimiz sektör çalışanlarını belirli sınavlara tabi tutup, ilgili koşulları sağlayanlara lisans vermekle sınırlı değil. Hedefimiz İstanbul’u uluslararası bir finansal eğitim merkezi yapmak ve SPL’nin verdiği lisansların CFA lisansları gibi dünyanın her tarafında kabul göreceği bir lisanslama sistemini oluşturmak.”

Tanıtım seminerinin ardından organizasyon kapsamında gerçekleştirilen törende, e-LS’ye ilk başvuruda bulunan ve ilk sınava katılan 6 adaya hatıra takdim edildi. 

SPL-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Hakkında

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, lisans sahibi kişilerin sicilini tutmak ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş ve 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanununda yer alan diğer sermaye piyasası kurumlarında çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, SPK düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (VII-128.7) sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar. Tebliğ’de belirtilen unvan veya görevlerde çalışanların veya görev alanını değiştirerek bu unvan veya görevlerde çalışacakların veya herhangi bir kurumda çalışmamakla beraber bu görevlerde çalışmak isteyenlerin söz konusu unvan ve görevlerin gerektirdiği lisanslama sınavlarına katılarak sınavlardan başarılı olmaları ve lisans alma şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Diğer taraftan; sermaye piyasasında görev alan tüm çalışanlara, yatırımcılara, üst düzey yöneticilere kısacası sermaye piyasalarında aktif görevde bulunan veya bu alanlara ilgi duyan kişilere yönelik olarak SPL tarafından web tabanlı sunulan lisans ve modül yenileme eğitimleri, sınıf tabanlı sunulan mesleki gelişim eğitimleri, Borsaya kote şirketler açısından alınması zorunlu olan ve yine web tabanlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile ortak sunulan Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimleri ile yine sınıf tabanlı sunulan Gayrimenkul / Konut Değerleme Lisansı sahiplerinin tecrübe koşulunu sağlamalarına yönelik Mesleki Uygulamalı Eğitim Programları düzenlenmektedir.

SPL’ nin ortaklık yapısını Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) oluşturmaktadır.