Ana Sayfa Haberler ABD Çelik İth...

ABD Çelik İthalatında Vergiyi Yüzde 25’e İndirdi

17.05.2019 – ABD Türkiye’den çelik ithalatına gümrük vergisini düşürürken, Türkiye’yi GTS kapsamındaki vergi muafiyeti programından çıkardı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye’nin çıkarıldığı belirtildi. Karar 17 Mayıs’tan (bugünden) itibaren geçerli olacak. ABD Başkanı Trump, 4 Mart’ta Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarmak istediğini beyan etmiş, bu kararına gerekçe olarak da Türkiye’nin artık ekonomik açıdan gelişmiş olmasını göstermişti. 4 Mart’ta Kongre’yi bu yönde bir niyeti olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye’nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkarıldığını kaydetti. ABD’de 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.

Vergi muafiyetinin kaldırılmasının yanında ABD ayrıca, Türkiye’den yapılan çelik ürünleri ithalatına uyguladığı vergiyi %50’den %25’e indirdi. ABD yönetimi, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi %50’ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de %20’ye çıkarmıştı. ABD Başkanı Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde %48 azalma görüldüğünü ve aynı şekilde toplam çelik ithalatında da %12’lik bir azalma olduğunu ifade ederek, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden %25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

İş Yatırım konuyu şu şekilde değerlendirdi:

ABD Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkardı. Bu sistem bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkân sağlıyordu. Hatırlanacağı üzere Mart başında ABD Ticaret Temsilciliği Türkiye’yi GSP’den çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı. Türkiye 2017’de program kapsamında ABD’ye 1,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam Türkiye’nin ABD’ye ihracatının %19,4’ü ve Türkiye’nin tüm ihracatının %1,1’i seviyesinde. Dolayısıyla atılacak olası adımın Türkiye’nin ihracatı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı kanısındayız.

Öte yandan, ABD Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %50’den %25’e indirdi. Hatırlanacağı üzere ABD Ağustos 2018’de Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %25’ten %50’e yükseltmişti. Bu yılın ilk 3 ayında ABD’ye yapılan demir-çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %83 azaldı, ABD’ye yaptığımız ihracatın ise %2,2’sine geriledi. Aynı dönemde Türkiye’nin yaptığı toplam demir-çelik ihracatı ise %3,7 arttı. Son olarak yılın ilk 3 ayında ABD’ye yaptığımız toplam ihracat geçen yıla kıyasla %2,9 azaldı. Gümrük vergisinin azalması ABD’ye olan demir-çelik ihracatımızı arttırmasını bekliyoruz ancak söz konusu artışın toplam ihracatımız üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Şirketler tarafında değişikliğin EREGL üzerinde sınırlı olmasını bekliyoruz. 2018 yılının ilk dokuz ayında Kuzey Amerika, Ereğli’nin ihracatının yaklaşık %9’unu oluşturuyordu. Toplam ihracat ise toplam satışların %10’nunu oluşturuyordu. 1Ç19’da ihracatın payı %25’e arttı fakat Amerika’nın payı açıklanmadı. İhracattaki artışın büyük kısmının 2019’da Avrupa’ya yapılan satışların artmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Şeker Yatırım: Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) Basında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Trump, ABD’nin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisinin %25’e indirildiğini bildirmiştir. Karar, ABD’ye yönelik ithalatı sınırlı olan Erdemir, büyük ölçüde bir iç piyasa oyuncusu olan Kardemir ve BIST’te işlem gören diğer çelik üreticileri pay performansları etrafında olumlu algı yaratabilecektir.

Ak Yatırım: ABD Türkiye’yi vergi avantajı sağladığı gelişmekte olan ülkeler (GSP) arasından çıkarıyor. Aynı zamanda geçen Ağustos ayında Türkiye’den ithal edilen demir çelik ürünlerine konulan %50 tarifeyi %25’e indiriyor. Bu tarife indirimi Borusan Boru BRSAN, Ereğli Demir Çelik EREGL, İskenderun Demir Çelik ISDMR ve Kardemir KRDMD için hafif olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. GSP’den çıkarma kararına gerekçe olarak, Türkiye’nin “ekonomik olarak yeterince gelişmiş olması” gösterildi. ABD, 2017 yılında GSP kapsamında Türkiye’den 1,66 milyar dolar tutarında ithalat yaptı. Bu ABD’nin Türkiye’den yaptığı tüm ithalatın %17’sine tekabül ediyor.

 

AB Çelik Kotalarını Onayladı

17.01.2019 – AB dün çelik ürünleri ithalatına yeni kotaları onayladı. Özellikle inşaat çeliğine sert kotalar getirildi. Yeni kotalar Türkiye’den ithal edilen inşaat çeliğinde yıllık %60’dan fazla küçülmeye işaret ediyor. Temmuz 2018’de uygulanan kotalar sona eriyor ve bu yeni sert kotalar Şubatta devreye girip Temmuz 2021’e kadar sürecek.

Ak Yatırım : Kardemir, Erdemir ve İsdemir inşaat çeliği üreticileri ancak toplam satışlar içinde ihracatın payı Kardemir de %10 ve Erdemir’de %25. Fakat İsdemir ve Kardemir hem inşaat çeliği hem inşaat çeliği üretmek için ara mamulü yerli bir çok üretici ve tüccara satıyor. Haberin bu hisselere etkisini olumsuz yorumluyoruz. Ayrıca Erdemir, İsdemir’i konsolide ettiği için bu hisseleri çin de olumsuz

Oyak Yatırım: AB, çelik ithalatına uygulanacak olan ve 3 yıl boyunca geçerli olacak kotaları onayladı. Buna göre ülke bazlı ve çeyreksel bazda hesaplanacak olan yeni kota uygulaması Temmuz, 2021’e kadar geçerli olacak.

ABD tarafından uygulanan ek gümrük vergisi ardından AB yerli çelik üreticileri için oldukça önemli hale gelmiştir. Daha önce çelik ihracatında %35 paya sahip olan AB’nin payı 2018 yılında %50 seviyesine yükselmiştir.

2018 yılında yerli üreticiler bahsi geçen kotanın dolmamış olmasından dolayı AB’ye yaptıkları çelik ürünleri ihracatlarında ilave %25 gümrük vergisi maliyeti ile karşılaşmadılar. Ancak AB tarafından alınacak herhangi bir ülke bazlı kota kararı, yerli çelik üreticileri (EREGL, ISDMR ve KRDMD) için olumsuz olacaktır.

Erdemir Grubu’nun AB’ye satışları toplam satışlarının %14’ünü oluşturmaktadır. Kardemir doğrudan Avrupa Birliği’ne ihracat yapmamaktadır ancak ihracatçı birçok üreticiye ara ürün sağlamaktadır. İlave korumacılık önlemleri yurtiçi pazarda fiyat baskısını arttırabilir.

AB, mevcut taslağa göre Türkiye’ye özellikle inşaat çeliğinde sert kısıtlamalar öngörüyor

16.01.2019 – Medyada çıkan haberlere göre iç pazarını korumak amacıyla 2018 Temmuz ayında çelik ithalatına geçici kotalar getiren AB, bu kotaların sürelerinin dolması ile çelik ürünlerinin ithalatında uygulanacak yeni kotaları bugün oyluyor.

Ülke bazlı ve çeyreksel bazda kota uygulaması, ya da bazı ürünlerin kapsam dışında bırakılabilmesi gündemde. ABD tarafından uygulanan ek gümrük vergisi ardından AB yerli çelik üreticileri için oldukça önemli hale gelmiştir. 

Avrupa Çelik Birliği (Eurofer) verilerine göre, 2018 Kasım sonu itibarıyla AB Türkiye’den 797 bin ton inşaat çeliği ithal etti. Bu tutar 2017’nin aynı döneminde 400 bin ton olmuştu. Buna göre AB’nin Türkiye’den yaptığı inşaat çeliği ithalatı geçen yıl ilk 11 ayda yüzde 99 artış gösterdi. Türkiye AB’nin inşaat çeliği ithalatında ilk sırada yer aldı. AB’nin yeni kota uygulaması, üç yıllık bir süre için geçerli olacak ve Temmuz 2021’de sona erecek. Kotalar üç fazda uygulanacak. Buna göre ilk faz Şubat-Haziran 2019 dönemini, diğer iki faz ise Temmuz 2019-Haziran 2020 ile Temmuz 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayacak.

Bugün oylanacak olan taslak metin, Türkiye’nin AB’ye yapacağı inşaat çeliği ihracatı için Şubat ayı başından Haziran sonuna kadar 289,119 ton kota öngörülüyor. Türkiye’ye ikinci fazda 301,538 ton, üçüncü fazda da 316,614 tonluk inşaat çeliği kotası ayrılıyor. Bu kotaların aşılması halinde ithal edilecek ürünlere yüzde 25 ilave vergi uygulanacak.

Deniz Yatırım: Türkiye’nin 2018 yılı içinde AB’ye yaptığı inşaat çeliği ihracatının 797 bin tonun üstünde olduğu düşünülürse bu kotalar geçen yıl yapılan ihracatın %40’ına denk geliyor. Eğer taslak bu şekilde geçerse AB’nin Türkiye’den inşaat çeliği ithalatının azalacağını ve bunun inşaat çeliği üreticisi olan KRDM ve ISDMR için olumsuz etki yaratacağını düşünüyoruz.

İş Yatırım: İhracat Ereğli’nin EREGL satışlarının %19’unu oluşturuyor ve AB toplam ihracat satış hacminde %80’lik bir paya sahip. Söz konusu kotalar Temmuz ayından beri devam ettiği için haberin olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Demir-Çelik’te Koruma Önlemleri Resmi Gazete’de

02.10.2019 – Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre demir ve çelik ithalatında geçici olarak koruma tedbiri alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 200 gün süreyle ithal edilen demir ve çelik ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Buna göre, “yassı mamuller”, “çubuklar, teller ve profiller”, “demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri”, “boru ve içi boş profiller” ile “paslanmaz çelikler”de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Demir-Çelik Koruma Önlemleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

İthal çeliğe geçicici bir süre için ek %25 gümrük vergisi uygulayacak Hükümet, uzun çelik ürünleri, çelik ve demir borular, paslanmaz çelik ürünler ve demiryolu ekipmanları dahil olmak üzere bazı çelik ürünlerine % 25 ek ithalat vergisi getirdi. Ek tarifeler 200 günlük bir süre için yürürlükte olacak ve gelişmekte olan ülkelerden ithalatlar hariç tutulacak. Yeni tarifeler 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kurum ve uzmanların uygulamaya alınan önlemler ile ilgili yorumları şu şekilde oldu:

Vakıf Yatırım: Yerli üretimi destekleyici söz konusu önlemi Erdemir ve Kardemir başta olmak üzere sektör hisseleri açısından destekleyici bulmakla birlikte, daha önce açıklanmış olması nedeniyle etkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım: İthalatta korunma önlemleri kapsamında yassı mamuller, kangal, filmaşin, tel, boru ve profiler, paslanmaz çelikler, demiryolu hattını içeren bazı çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici %25 ek gümrük vergisi uygulanması kararına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı. Hindistan, Brezilya, Irak, İran gibi gelişmekte olan ülkeler için tarife kontenjanları oluşturulmuştur. Artan global korumacılık önlemlerini ve iç pazara potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi EREGL, ISDMR ve KRDMD için pozitif olarak yorumluyoruz.

Ak Yatırım Demir-çelik’te yeni tarifenin Ereğli Demir Çelik EREGL ve Kardemir KRDMD için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

 

Bazı çelik ürünler üzerinde geçici koruma önlem kararı alındı

20.10.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan anti-damping kapsamındaki Tebliğ’e göre yassı mamüller, uzun mamüller (çubuklar, teller ve profiller), boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemelerinin ithalatında 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu bazı çelik ürünlerinin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vakıf Yatırım bu ürünlerin ithalatına ilişkin olarak daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından re’sen soruşturma açılmasına karar verilmişti. Dolayısıyla Erdemir EREGL ve Kardemir KRDMD başta olmak üzere yerli üreticiler için alınan ek mali yükümlülük kararını pozitif değerlendiridiklerini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ithalatta korunma önlemleri kapsamında yassı ve uzun mamuller, boru ve profiler, paslanmaz çelikler, demiryolu hattını içeren bazı çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici %25 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Oyak Yatırım konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Artan global korumacılık önlemlerini ve iç pazara potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi EREGL, ISDMR ve KRDMD için pozitif olarak yorumluyoruz.”

İş Yatırım ise aşağıdaki değerlendirmeye yer verdi:

“Resmi gazete çıkan habere göre yassı mamuller, uzun mamuller (Çubuklar, teller ve profiller), boru ve için boş profiller, paslanmaz çelikler ile demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri ithalatında geçici koruma önlemi kararı alındı. Buna göre söz konusu ürünler için 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınacak. Haberin etkisinin Erdemir, Kardemir, İsdemir, Borusan ve İzdemir gibi yerli üreticiler üzerinde olumlu olmasını bekliyoruz. AB Türkiye’nin çelik ithalatının %35’ini oluşturuyor.”

 

ABD’nin Çelik ve Aluminyuma Gümrük Vergisine Türkiye’den Karşılık Geldi

23.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamasının ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerden karşı hamle geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, ABD’nin hamlesine karşılık DTÖ’ye bazı ürünlere vergi uygulayabileceğine dair bildirimde bulundu. Buna göre, Türkiye, ABD’den ithal ettiği 22 ürüne aynı toplam miktarda vergi uygulayacağını DTÖ’ye iletti.

bugün Ekonomi Bakanı Nihat zeybekci de konu ile ilgili açıklamada bulundu. Zeybekci:  “Türkiye’nin ABD’yle demir çelik ve alüminyum ticaretinde açık veriyoruz. Görüşlerimizi muhtelif imkanlar çerçevesinde muhataplarımıza ilettik. Muhatap olduğumuz ekstra gümrük vergisi tutarı kadar biz de ABD menşeli belirli ürünler için kullanacağımızı ilettik. dün de DTÖ nezdinde bildirimimizi yaptık. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağına ve aklı selimin galip geleceğine inanıyorum.” dedi.

Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği ürünlere uygulayacağı verginin, ABD’nin Türk çelik ürünlerine uygulayacağı %25 vergiye karşılık geldiği Zeybekci’nin sözlerinde de yer aldı. Böylelikle, eğer iki ülke anlaşmaya varamazsa, Türkiye bildirimde bulunduğu 22 ürünün Türkiye’ye ihracatından yaklaşık 260 mn $ gümrük vergisi alacak.

 

TRUMP’IN YASAKLAMALARINDAN ABD’Lİ YETKİLİLER DE RAHATSIZ

15.07.2017 – Yasaklama girişimine rağmen Türk çelik sektörü ABD ile ticari ilişkileri geliştiriyor

Çelik İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatını yasaklamaya yönelik adımına karşılık ABD’liler ile ticari ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Birlik, Petrol Kongresi kapsamında Türkiye’ye gelen Houston Belediye Başkanı liderliğindeki heyet ile çelik sektörü temsilcilerini buluşturdu. Toplantıda iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmini artırabileceklerini belirten ÇİB Başkanı Namık Ekinci, ABD’nin Türk çelik sektörüne karşı yürüttüğü korumacı politikaları eleştirdi. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner ise konunun sakıncalarını bir mektup ile ABD Ticaret Bakanlığına ileterek girişimde bulunacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatını yasaklama getireceğini açıklaması Türk çelik sektöründe de büyük yankı uyandırdı. Başkan Trump’ın planladığı bu adıma karşılık Çelik İhracatçıları Birliği ise ABD’li temsilciler ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Birlik, Petrol Kongresi kapsamında Türkiye’ye gelen Houston heyeti ile çelik sektör temsilcilerini buluşturdu. Toplantıya Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Houston Ticaret Odası Başkanı Bob Harvey, Houston Liman Komiseri Theldon Branch ile Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci’nin yanı sıra Houston ve Türkiye’den birçok iş insanı katıldı. İki ülke arasındaki dostluğun, ticaret ve sanayi yatırımları ile güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca ithalat engellemesiyle çelikle bağlantılı sektörlerde iş kayıpları yaşanacağı vurgulandığı toplantıda ABD ve Türkiye arasında enerji sektörü gibi yeni alanlarda da işbirliği yapılması konuşuldu.

Türkiye, Houston’a en fazla ihracat yapan ikinci ülke…

Türkiye, Güney Kore’den sonra Teksas eyaletine miktar bazında en fazla ihracat yapan ülke konumda yer alıyor. Ayrıca Türkiye son 5 yıldır Houston ile beraber ABD’nin inşaat çeliği ithalatında lider konumunda. Houston şehri 2015 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği 1,1 milyon tonluk çelik ithalatı ile rekor kırdı. Bu rakam 2016 yılında 775 bin ton olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Houston’a Türkiye’den yapılan çelik ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 313 bin ton oldu. Söz konusu ithalat miktarının yüzde 53’ünü inşaat çeliği oluşturdu.

Heyet toplantısında konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Heyetimiz, her iki ülkenin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek birbirlerini tanımaları, ihtiyaçlarını anlamaları ve bu ihtiyaçlara uygun çözümlerini sunmaları bakımından güçlü bir zemin oluşturdu. Ayrıca dostluk ilişkileriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesi adına çok önemli bir adımı da gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmini çok daha yukarılara taşıyacak potansiyele ülke olarak sahibiz. Türk çelik sektörü olarak var olan ticaret hacmini genişletmek adına büyük uğraşlar veriyoruz. Türk çelik sektörünün Houston’da önemli yatırımları mevcut. Bu durum yatırımlarımızın giderek artacağının da göstergesidir” dedi.

Haksız korumacı tutumlar nedeniyle zorlandıklarını söyleyen ÇİB Başkanı Namık Ekinci, “AD ve CVD davalarının yanı sıra şimdi bir de Section 232 davası ticaretimize sekte vurmakta. DTÖ’nün öncü kurucularından olan ABD’nin ithalatı haksız yere engellemeye çalışması kabul edilebilir değil. Türk çelik sektörü olarak dampingli ve devlet teşvikli ürünlerin satışına kesinlikle karşıyız. Ayrıca devletten hiçbir şekilde teşvik almıyoruz ve almak da istemiyoruz. Bizler kendi öz sermayemizle ürünler üretiyor ve yatırımlarımız ile büyüyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Toplantıda konuşan Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, “Türkiye ve Houston ticari anlamda önemli bir partnerdir. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin arttırılması hepimiz için önemlidir. Ancak ABD’ye yapılan ihracata engel konulmak istenmesi çelik sektöründeki iş birliğimizi olumsuz yönde etkiler. Birçok konunun üst makamlara şehirlerden aktarıldığı göz önüne alınırsa sizlere yardımcı olmak isteriz” dedi.

Houston Liman Komiseri Theldon Branch, “Donald Trump’ın yürürlüğe koymaya çalıştığı Section 232 bizler için de endişe vericidir. Bu kararın yürürlüğe girmesi Türkiye ve Houston limanı arasında ticarete de set koyar. Konunun sakıncalarını bir mektup ile ABD Ticaret Bakanlığına ileterek bizler de girişimde bulunacağız” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenliği korumak amacıyla yerli ürün kullanımından yana olmasının kendileri için de olumsuz etkilerinin olacağını belirten Houston Ticaret Odası Başkanı Bob Harvey ise “Türk çelik üretimine ve ticari başarısına ilişkin bilgiler edindikten sonra, makamlara ulaşılması hususunda biz de yardımcı olmak isteriz” diye belirtti