Ana Sayfa Haberler Borsa İstanbu...

Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi VBTS’de Değişikliklere Gitti

11.11.2021 – Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)’nde bir takım değişikliklere gitti.

1) VBTS’ye iki yeni tedbir eklenmiştir. Mevcut VBTS uygulamasında “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbirlerini içeren üç aşamalı bir tedbir yapısı bulunmaktadır. Mevcut tedbirlere, – “Emir Paketi” (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması), – “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” olmak üzere iki yeni tedbir eklenerek tedbir aşamaları beşe çıkarılmıştır.

2 ) Tedbirler payın işlem esaslarında olmayan tedbirden başlanarak sırayla uygulanacaktır. Sistemdeki tedbirlerin uygulanma sırası esas olarak, “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir Paketi”, “Tek Fiyatla İşlem Görme” ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan söz konusu tedbirlerden herhangi birinin veya bir tedbirin herhangi bir bileşeninin ilgili payın bulunduğu Pazarın/Platformun işlem esaslarında yer alması, SPK kararı, Borsa tedbiri veya başka bir sebepten dolayı uygulanıyor olması halinde, tedbirler uygulanmayan ilk tedbir aşamasından başlanarak sıra ile uygulanacaktır. Buna göre Sistemde söz konusu tedbir aşaması oluştuğunda bu tedbirin uygulanmayan bileşenleri tanımlanacak veya sıradaki bir sonraki tedbir aşaması uygulanacaktır. Yeni sistemde de, mevcut uygulamada olduğu gibi herhangi bir tedbir uygulanırken sonraki aşama tedbirin oluşması durumunda önceki aşama tedbirlerin uygulanmasının bitiş tarihi, yeni tedbirin süresinin sonuna kadar uzayacaktır.

3) Uygulanan tedbirler payın işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilecektir. VBTS kapsamında getirilen tedbirler, pazar yapılanması, pazar değişimi, SPK kararı veya diğer nedenlerle yürürlükte olan uygulamaların geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir.

Buna göre VBTS kapsamında oluşan ancak başka bir sebepten dolayı harici olarak uygulanan tedbirler aynı kapsamda VBTS tedbir süresi sona ermeden kaldırıldığında, bu durum VBTS tedbir süresini etkilemeyecek ve bu tedbir VBTS kapsamında süre sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca tedbirler devam ederken yeni bir tedbir oluşması durumunda bir sonraki tedbir aşaması mevcut aşamaya göre belirlenecektir. Bu kapsamda üst pazara geçişlerde pay üzerindeki tedbirler tedbir süresi sona erene kadar uygulanmaya devam edecek ve payın dahil olduğu yeni pazarın ilgili işlem esasları tedbir süresi bittikten sonra uygulanmaya başlayacaktır. Payın daha alt bir pazara/platforma geçmesi durumunda ise paydaki tedbirlere ek olarak geçiş tarihinden itibaren yeni Pazarın/Platformun işlem esasları tanımlanacaktır.

4) Tedbir süresi “1 ay” olarak uygulanacaktır. Mevcut uygulamada tüm tedbir aşamaları için “15 gün” olan tedbir süresi “1 ay” olarak uygulanacaktır. Bu çerçevede, Volatilite Bazlı Tedbir Sisteminde yapılan güncellemeler ve oluşan tedbirler ile tedbirlerin uygulanma esaslarına ilişkin yukarıda özetlenen değişiklikler 15/11/2021 tarihi itibariyla uygulamaya alınacaktır.