Ana Sayfa Haberler Biyoteknoloji...

Biyoteknoloji Nedir? Türkiye’de Biyoteknoloji Şirketleri

Biyoteknoloji İstatistikleri, 2019

30.10.2020 – Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Biyoteknoloji İstatistikleri sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 363 oldu

Türkiye’de 2019 yılında 363 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü (ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi). Biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2018 yılında 347 idi. Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2019 yılında 274 girişimin 1-9 çalışanı, 51 girişimin 10-49 çalışanı olduğu görüldü. Çalışan sayısı 50-249 ve 250 ve daha fazla olan girişimler için her iki büyüklük grubunda da 19 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.

Girişimlerin en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, “DNA/RNA” oldu. “DNA/RNA” tekniği kullanan girişim sayısının 214 olduğu görüldü. Bu tekniği, 119 girişimin kullandığı “süreç biyoteknolojisi teknikleri” ile “hücre ve doku kültürü mühendisliği” ve 118 girişimin kullandığı “proteinler ve diğer moleküller” teknikleri izledi.

Biyoteknoloji tekniklerine göre biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı, 2018, 2019

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı

Biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2019 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin %37,2’sinin insan sağlığı (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), %33,6’sının tarımsal biyoteknoloji ve %26,7’sinin çevre amaçlı faaliyet yürüttüğü görüldü.

Biyoteknoloji uygulamalarına göre biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin dağılımı (%), 2019

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 324 milyon 462 bin 31 TL oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 324 milyon 462 bin 31 TL oldu. Bu harcama, 2018 yılında 275 milyon 898 bin 295 TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2018 yılında %1,18 iken 2019 yılında bu oran %1,10 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 1 821 kişi çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2019 yılında 1 821 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların %18,0’ı doktora ve üstü, %24,2’si yüksek lisans, %39,5’i lisans, %7,6’sı yüksekokul ve %10,6’sı lise ve altı eğitim düzeyine sahipti.Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2019 yılında 1 443 oldu.

Eğitim durumuna göre biyoteknoloji istihdamı, 2019

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel %60,3 ile “sermayeye erişim” iken bunu %51,0 ile “nitelikli insan kaynaklarına erişim” ve %31,7 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise %51,0 ile “uluslararası piyasalara erişim” ve %50,7 ile “dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği” iken bunu %49,9 ile “sermayeye erişim” ve “yasal düzenleme gereksinimleri” izledi.

Biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetleri ve biyoteknoloji ürünlerinin ticarileştirilmesi önündeki engeller, 2019