Ana sayfa Haberler SPK Piyasa Do...

SPK Piyasa Dolandırıcılığından 2 Kişiye İşlem Yasağı Getirdi

SPK’nın 28.03.2018 tarihli bülteninde yaptırım ve tedbirler kapsamında yapılan bildirimde Ayen Enerji pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Hüseyin TÜRKER ve Bahar TÜRKER’e 6 ay süreli işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018 – 27.03.2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 29.03.2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

 

Kardemir Pay Piyasasında Gerçekleştirilen İşlemlerde Piyasa Bozucu Eyleme SPK’dan Ceza Geldi

SPK’nın 22.03.2018 tarihli bülteninde yaptırım ve tedbirler kapsamında yapılan bildirimde Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 7 gerçek kişi ve 1 kuruma idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem “Mali tabloların kamuya duyurulmasına ilişkin işlem yapılamaz dönemde içsel veya sürekli bilgi sahiplerince işlem gerçekleştirilmesi” olarak açıklandı. SPK tarafından “Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme: VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası” olarak belirtilirken toplam 27.047 TL idari para cezası kararı alındı.

Para cezası olan kişiler ve kurum aşağıdaki şekildedir:

  • Hayrettin AYDIN
  • Hüseyin Çağrı GÜLEÇ
  • İbrahim TOZLU
  • İldeniz ÖZYILMAZ GÜRSOY
  • Kamil GÜLEÇ
  • Mehmet AĞUŞ
  • Serkan ATAMER
  • Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş.

 

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı 3 Kişiye Yasak Getirdi

SPK’nın 21.03.2018 tarihli bülteninde yaptırım, tedbir ve işlem yasakları kapsamında yapılan bildirimde bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı tespit edilen Samet ŞEKER, Alper İNEZ ve Tahsin AYNACI’ya 6 ay süre ile işlem yasağı geldi. Kurul tarafından yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir”