Ana sayfa Haberler Kredi Kartlar...

Kredi Kartlarında Hangi Ürün Grubunda Taksit Sayısı Ne Kadar?

Kredi Kartlarında Hangi Ürün Grubunda Taksit Sayısı Ne Kadar?

 • Tablet ve bilgisayar: tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 altı ay
 • Elektronik eşya alımları 3 ay
 • Tv: Yerli üretim ve fiyatı 3 bin TL’nin altında (Vestel ve Arçelik) olan televizyonlarda taksit sayısı 9 ay olacak
 • Cep telefonu: Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı 6 ayı aşamayacağı ve cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar on iki 12 ay olarak uygulanacağı belirtildi. 3 bin 500 TL’yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin nisan sonuna kadar devam edecek.
 • Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri (Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, ütü, elektrikli küçük mutfak aletleri vb.) 12 ay (Beyaz eşyada 2019’un ilk 3 ayı süresince ÖTV yüzde 0, sonrasında tekrar yüzde 6-7)
 • YURTİÇİ havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili tüm harcamalar 9 ay
 • YURTDIŞI havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili tüm harcamalar 6 ay
 • Sağlık ve sosyal hizmetlere dair harcamalar ile sağlık ürünü alımlarında 9 ay
 • Eğitim harcamalarında 9 ay
 • Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay
 • Vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak

 

BDDK, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaptı

BDDK yaptığı basın açıklamasında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenmesinin düzenlendiği duyuruldu.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, daha önceden duyurulan taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlendiği ve ayrıca kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin TL’ye kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili olarak Vakıf Yatırım şu yorumu yaptı:

2018 yılının Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Vestel Elektronik’in VESTL toplam satış gelirlerinin %52’si TV ve elektronik satışlarından oluşurken, toplam gelirlerinin %29’u ise yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Arçelik’in ARCLK ise, toplam satışlarının yaklaşık %10’u tüketici elektroniği ve %34’ü yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Fiyatı 3 bin TL’nin altındaki TV’lerin toplam pazarın %45’ini oluşturduğu belirtilmektedir. Söz konusu taksit düzenlemesinin, ağırlıklı olarak Vestel Elektronik olmak üzere yerli üreticilerin TV satışlarına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım: BDDK, TV satışlarında kredi kartı taksit sayısını 3,000TL’ye kadar fiyatı olan TV’ler için 3’ten 9’a yükselttiğini duyurdu. Taksit sayısındaki artışın TV talebine olumlu yansımasını bekliyoruz. Bilindiği üzere TV satışları Eylül’den beri yıllık bazda %30 daralıyordu. Haberi Arçelik ve Vestel Elektronik açısından olumlu değerlendiriyoruz. Türkiye TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5-6’sına ve Vestel Elektronik toplam cirosunun %7-8’ine denk gelmektedir.

 

Banka ve Kredi Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik

11.01.2018 – Resmi Gazete’de yayınlanan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.

Yani bundan sonraki süreçte gerek arklı gruplarda mal-hizmet alınması gerekse nakit çekiminde taksit sayıları ekonomi kurumlarının ortak kararı ile alınacak.

Hatırlatmak gerekirse en son yerli TV satışlarında taksit sayılarının arttırılması konusunda Maliye ve Ticaret Bakanlıkları birlikte çalışmış, daha önceki taksitlendirme değişiklikleri hep BDDK tarafından yapılmıştı.

Banka kartlarında taksitlendirmeler konusunun kurumlara danışarak ortak kararla alınmasını Şeker Yatırım koordinasyonun güçlendirilmesi açısından hafif pozitif olarak değerlendirdi.

 

Yerli üretim TVlerde taksit sayısının üçten altıya çıkarılması planlanıyor

08.01.2019 – Sabah gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla TV satışlarında kredi kartına 3 olarak sınırlı taksit sayısının yerli ürünlerde 6’ya çıkarılması üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışma ile yerli TV satışlarının %20 oranında artması öngörülüyor.

Oyak Yatırım konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

TV satışlarında taksit sayısının artmasının öncelikle Vestel’I olumlu etkilemesini bekleriz. TV satışlarından elde edilen gelir Vestel’in toplam satış gelirinin yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Taksit sayısındaki değişikliğin Arçelik’e etkisinin ise sınırlı olacağı olacağını düşünüyoruz. TV satışlarından elde edilen gelir Arçelik’in toplam satış gelirinin yaklaşık %10’unu oluşturuyor ve Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %35’ini oluşturuyor.

İş Yatırım konuya ait kısa değerlendirmesinde iki hisse üzerinde durdu:

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yurtiçinde üretilen televizyon satışlarındaki halihazırdaki üç taksit sayısının altı taksite çıkarılması planlanıyor. Arttırılan taksit sayısı alımgücünü arttıracağından haberin ARCLK ve VESTL için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım: Yerli Üretim Pazarın Yarısı

Yurtiçinde üretim yapan ve Türkiye pazarının yaklaşık %50’sini kapsayan Arçelik ve Vestel Elektronik’in taksit artırımından olumlu etkileneceği bekleniyor. Pazardaki diğer önemli ithalatçılar LG ve Samsung’dur. Ayrıca haberde Arçelik Türkiye CEO’su Can Dinçer’in ÖTV teşviğinin devam etmesi ve taksit sayısının artırılmasının talep açısından olumlu olacağı demeci yer alıyor. TV satışları Eylül’den bu yana %30 daraldı. Haberin Arçelik ve Vestel için hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5- 6’sı ve Vestel Elektronik’in toplam cirosunun %7-8’dir.

 

BDDK, Kredi Kartına Taksit Sınırlamasında Değişiklik Yaptı

26.11.2018

Kredi Kartlarında taksit sınırları değişti. Yeni durumda mal ve hizmet gruplarına göre yeni taksit sınırlamaları ile bu değişikliklerin etkilerine dair yorumları aşağıda bulabilirsiniz. 26.11.2018

BDDK yayınladığı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nda değişiklik yaptı. Taslağa göre:

 • tablet ve bilgisayar: tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 altı ay
 • cep telefonu: fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı 6 ayı aşamayacağı ve cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar on iki 12 ay olarak uygulanacağı belirtildi.
 • havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda
 • sağlık ürünü alımlarında,
 • vergi ödemelerinde dokuz 9 ay olarak uygulanacağını belirtildi.

İş Yatırım’ın konu ile ilgili yorumu şu şekilde oldu:

BDDK bazı hizmet ve mal alımlarındaki maksimum kredi kart taksit sürelerini uzattı. Buna göre yurtiçi turizm aktivitelerini kapsayan tüm hizmetler için maksimum kredi kart taksit sayısı altıdan dokuza çıkarılırken, yurtdışına yapılacak turizm aktivite harcamaları için altıya yükseltildi. Çeşitli elektronik eşya alımlarında taksit sayısı üç olarak belirlenirken, bilgisayarlar için altıya çıkartıldı.

Ekonomik yavaşlama nedeniyle bazı önlemlerde gevşeme yapıldığı gözlemlenirken bunun özellikle turizm sektörü ve elektronik eşya perakendecileri için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Oyak Yatırım’ın konuyu hisseler açısından ele aldı:

BDDK, yönetmelik değişikliğiyle yurt içine ilişkin havayolları, seyahat acentaları ve konaklamalarla ilgili harcamalarda altı ay olan taksit sayısını dokuza çıkarmıştır. Yurtiçi turizmi desteklemeyi amaçlayan bu uygulama havayolları için de hafif pozitiftir. Haber, petrol fiyatlarındaki ciddi gerilemenin de etkisiyle havayolları hisselerini Cuma günü ciddi oranda desteklemiştir.

 

BDDK, Kredi Kartına Taksit Sınırlamasını Esnetti

Kredi Kartları Sanal Refah Getiriyor27.10.2015

Kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısının 9’dan 12 aya çıkarılmasını öngören yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ’Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı internet sitesinde yayımlandı.

Taslağa göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre 4 ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise 12 ay olarak uygulanacak. Böylece, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkmış olacak.

Taslakta, değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Mevcut tebliğde beyaz eşya, mobilya ve eğitim/öğretim harcamaları ile ilgili özel bir ifade bulunmuyor ve kuyum dışındaki harcamaların taksitlendirilmesi dokuz ay ile sınırlandırılıyor. Gıda, telekomünikasyon ve akaryakıt harcamalarında ise taksitlendirilmesine izin verilmiyor.

Açıklanan taslağa göre 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda on iki ay olarak uygulanır”.