Ana sayfa Haberler Merkez Bankas...

Merkez Bankası, Kredi Kartı Maksimum Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi

30.03.2020 – Merkez Bankası kredi kart alacaklarına uygulanacak maksimum faiz oranlarını yeniden belirledi.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Merkez Bankası kredi kart alacaklarına uygulnacak maksimum faiz oranlarını yeniden belirledi. Buna göre TL kredi kart alacaklarına uygulanacak aylık maksimum faiz oranı %1.4’dan %1.25’e döviz cinsi kredi kart alacaklarına uygulanacak faiz oranı ise %1.12’den, %1 e indirildi. Temerrüt faiz oranları ise TL kredi kartı alacakları için %1.7’den %1.55’e döviz cinsi kredi kartı temerrüt faiz oranı ise aylık bazda %1.42’den %1.3’a indirildi. Bunun yanında BDDK kredi kart borçlarında uygulanacak minimum ödeme oranını %30’dan %20’ye indirdi.

 

Merkez Bankası, Kredi Kartı Faiz Oranlarını İndirdi

30.12.2019 – Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak maksimum akdi faiz oranını %1.6’dan %1.4’a çekiyor. Kredi kartı bakiyeleri için uygulanan temerrüt faiz oranları ise %2’den %1.7’ye indirildi.

TCMB 1Ç20’de geçerli olacak, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,40 (önceki %1,60); aylık azami gecikme faiz oranı %1,70 (önceki %2,0); yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,12 (önceki %1,28); aylık azami gecikme faiz oranı %1,42 (önceki %1,68) olarak belirledi.

 

BDDK, Kuyumla İlgili Harcamalarda Taksit Sayısını Yükseltti

25.10.2019 -BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkardı. Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde yapıldı: 

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir”

 

Merkez Bankası, Azami Kredi Kartı Faiz Oranlarını İndirdi

30.09.2019 – TCMB, yılın son çeyrek dönemi için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını düşürdü. Böylece 1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2,0’den %1,6’ya, aylık azami gecikme faiz oranı %2,4’dan %2,0’ye yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,6’dan %1,28’e, aylık azami gecikme faiz oranını %2,0’den 1,68’e geriledi.

Vakıf Yatırım konuya ilişkin yorumunda şu değerlenirmede bulundu:

Faiz oranlarındaki gerilemenin bankaların gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin, artabilecek hacim ile birlikte telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı haberin etkisini banka hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Kredi Kartlarında Taksit Uygulamasına Bir Sektör Daha Eklendi

13 Haziran 2019 – Geçtiğimiz günlerde tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, uçak bileti ve vergi ödemesi gibi alanlarda kredi kartı ile yapılan alımlar için uygulanan taksit sayılarının artırılmasının ardından Resmi Gazete’de duyurulan değişiklikle göre mücevherat alımları için de kredi kartı taksit sayısı dört olarak belirlendi. Bu tür alışverişte taksit uygulaması önceki yıllarda kaldırılmıştı.

13 Haziran 2019 – BDDK çeşitli sektörlerde kredi kartı taksit sayılarını arttırdı. İç talebi ve iş aktivitesini desteklemek için alınan önlemler kapsamında çeşitli tüketim malı gruplarında taksit sınırlarını genişletildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme miktarı ile ilgili düzenlemeler yaptı. BDDK tarafından yapılan düzenlemede Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verdiği açıklandı.

Buna göre kredi kartı taksitlerinde yeni durum şu şekilde:

 • mobilya alımlarında kredi kartı işlemlerinde geçerli olacak en fazla taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarılırken,
 • elektronik eşyalarda ise taksit sayısı 3 aydan 6 aya yükseltildi.
 • Değeri üç bin beş yüz TL’yi aşmayan TV alımlarında taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkarıldı.
 • Havayolu ve turizm aktivitelerinde kredi kart taksit sayısı 9’dan 12’ye yükseltilirken vergi ödemlerinde de sayı 12’ye çıkarıldı.
 • Elektrikli ev eşyalarında maksimum sayısı 18’e çıkarıldı.

 

Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarı da Değiştirildi.

Ayrıca, BDDK Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi “e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.” ve “h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,” olacağı şekilde değiştirdi.

Hatırlanacağı üzere, daha önce 15.000 TL’ye kadar limitli kredi kartları için %30, 15.000-20.000 TL’ye kadar limitli kredi kartları için %35 ve 20.000 TL’nin üzerindeki kredi kartları için %40 olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle ödenmesi gereken asgari dönem borcu tutarı, yukarıda belirtilen bütün kredi kartları grupları için %30 olarak belirlendi.

 

TCMB Kredi Kartlarında Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Açıklama Yaptı

05.04.2019 – Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı ikinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin duyuru yaptı. Buna göre:

1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.

 

Kredi Kartlarında Hangi Ürün Grubunda Taksit Sayısı Ne Kadar?

26.02.2019 – Tüketici kredilerinde 60 ay vade düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre,

Konut Kredileri

konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı,

Taşıt Edinme için Alınan Krediler, Taşıt, otomobil kredileri: 

nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı,

Elektronik Satın Almaları

 • bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı,
 • fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı,
 • fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

Eski Düzenlemeden Devam Edenler

 • Tv: Yerli üretim ve fiyatı 3 bin TL’nin altında (Vestel ve Arçelik) olan televizyonlarda taksit sayısı 9 ay olacak
 • Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri (Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, ütü, elektrikli küçük mutfak aletleri vb.) 12 ay (Beyaz eşyada 2019’un ilk 3 ayı süresince ÖTV yüzde 0, sonrasında tekrar yüzde 6-7)
 • YURTİÇİ havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili tüm harcamalar 9 ay
 • YURTDIŞI havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili tüm harcamalar 6 ay
 • Sağlık ve sosyal hizmetlere dair harcamalar ile sağlık ürünü alımlarında 9 ay
 • Eğitim harcamalarında 9 ay
 • Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay
 • Vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak

 

BDDK, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaptı

BDDK yaptığı basın açıklamasında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenmesinin düzenlendiği duyuruldu.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, daha önceden duyurulan taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlendiği ve ayrıca kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin TL’ye kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili olarak Vakıf Yatırım şu yorumu yaptı:

2018 yılının Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Vestel Elektronik’in VESTL toplam satış gelirlerinin %52’si TV ve elektronik satışlarından oluşurken, toplam gelirlerinin %29’u ise yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Arçelik’in ARCLK ise, toplam satışlarının yaklaşık %10’u tüketici elektroniği ve %34’ü yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Fiyatı 3 bin TL’nin altındaki TV’lerin toplam pazarın %45’ini oluşturduğu belirtilmektedir. Söz konusu taksit düzenlemesinin, ağırlıklı olarak Vestel Elektronik olmak üzere yerli üreticilerin TV satışlarına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım: BDDK, TV satışlarında kredi kartı taksit sayısını 3,000TL’ye kadar fiyatı olan TV’ler için 3’ten 9’a yükselttiğini duyurdu. Taksit sayısındaki artışın TV talebine olumlu yansımasını bekliyoruz. Bilindiği üzere TV satışları Eylül’den beri yıllık bazda %30 daralıyordu. Haberi Arçelik ve Vestel Elektronik açısından olumlu değerlendiriyoruz. Türkiye TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5-6’sına ve Vestel Elektronik toplam cirosunun %7-8’ine denk gelmektedir.

 

Banka ve Kredi Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik

11.01.2018 – Resmi Gazete’de yayınlanan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.

Yani bundan sonraki süreçte gerek arklı gruplarda mal-hizmet alınması gerekse nakit çekiminde taksit sayıları ekonomi kurumlarının ortak kararı ile alınacak.

Hatırlatmak gerekirse en son yerli TV satışlarında taksit sayılarının arttırılması konusunda Maliye ve Ticaret Bakanlıkları birlikte çalışmış, daha önceki taksitlendirme değişiklikleri hep BDDK tarafından yapılmıştı.

Banka kartlarında taksitlendirmeler konusunun kurumlara danışarak ortak kararla alınmasını Şeker Yatırım koordinasyonun güçlendirilmesi açısından hafif pozitif olarak değerlendirdi.

 

Yerli üretim TVlerde taksit sayısının üçten altıya çıkarılması planlanıyor

08.01.2019 – Sabah gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla TV satışlarında kredi kartına 3 olarak sınırlı taksit sayısının yerli ürünlerde 6’ya çıkarılması üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışma ile yerli TV satışlarının %20 oranında artması öngörülüyor.

Oyak Yatırım konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

TV satışlarında taksit sayısının artmasının öncelikle Vestel’I olumlu etkilemesini bekleriz. TV satışlarından elde edilen gelir Vestel’in toplam satış gelirinin yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Taksit sayısındaki değişikliğin Arçelik’e etkisinin ise sınırlı olacağı olacağını düşünüyoruz. TV satışlarından elde edilen gelir Arçelik’in toplam satış gelirinin yaklaşık %10’unu oluşturuyor ve Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %35’ini oluşturuyor.

 

Tacirler Yatırım: Yerli Üretim Pazarın Yarısı

Yurtiçinde üretim yapan ve Türkiye pazarının yaklaşık %50’sini kapsayan Arçelik ve Vestel Elektronik’in taksit artırımından olumlu etkileneceği bekleniyor. Pazardaki diğer önemli ithalatçılar LG ve Samsung’dur. Ayrıca haberde Arçelik Türkiye CEO’su Can Dinçer’in ÖTV teşviğinin devam etmesi ve taksit sayısının artırılmasının talep açısından olumlu olacağı demeci yer alıyor. TV satışları Eylül’den bu yana %30 daraldı. Haberin Arçelik ve Vestel için hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5- 6’sı ve Vestel Elektronik’in toplam cirosunun %7-8’dir.

 

BDDK, Kredi Kartına Taksit Sınırlamasında Değişiklik Yaptı

26.11.2018

Kredi Kartlarında taksit sınırları değişti. Yeni durumda mal ve hizmet gruplarına göre yeni taksit sınırlamaları ile bu değişikliklerin etkilerine dair yorumları aşağıda bulabilirsiniz. 26.11.2018

BDDK yayınladığı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nda değişiklik yaptı. Taslağa göre:

 • tablet ve bilgisayar: tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 altı ay
 • cep telefonu: fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı 6 ayı aşamayacağı ve cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar on iki 12 ay olarak uygulanacağı belirtildi.
 • havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda
 • sağlık ürünü alımlarında,
 • vergi ödemelerinde dokuz 9 ay olarak uygulanacağını belirtildi.

Oyak Yatırım’ın konuyu hisseler açısından ele aldı:

BDDK, yönetmelik değişikliğiyle yurt içine ilişkin havayolları, seyahat acentaları ve konaklamalarla ilgili harcamalarda altı ay olan taksit sayısını dokuza çıkarmıştır. Yurtiçi turizmi desteklemeyi amaçlayan bu uygulama havayolları için de hafif pozitiftir. Haber, petrol fiyatlarındaki ciddi gerilemenin de etkisiyle havayolları hisselerini Cuma günü ciddi oranda desteklemiştir.

 

BDDK, Kredi Kartına Taksit Sınırlamasını Esnetti

Kredi Kartları Sanal Refah Getiriyor27.10.2015

Kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısının 9’dan 12 aya çıkarılmasını öngören yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ’Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı internet sitesinde yayımlandı.

Taslağa göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre 4 ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise 12 ay olarak uygulanacak. Böylece, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkmış olacak.

Taslakta, değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Mevcut tebliğde beyaz eşya, mobilya ve eğitim/öğretim harcamaları ile ilgili özel bir ifade bulunmuyor ve kuyum dışındaki harcamaların taksitlendirilmesi dokuz ay ile sınırlandırılıyor. Gıda, telekomünikasyon ve akaryakıt harcamalarında ise taksitlendirilmesine izin verilmiyor.

Açıklanan taslağa göre 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda on iki ay olarak uygulanır”.