Ana Sayfa Haberler Kanser ve Bağ...

Kanser ve Bağışıklık İlaçları Pazarı İkiye Katlanıyor

Arge-01

Türkiye’de İlaç Sektörü: Ne Kadar ArGe O Kadar Büyüme

21.04.2019 – KPMG’nin hazırladığı İlaç Sektörel Bakış 2019 raporuna göre gelecek 5 yılda temel tedavi alanlarında satışı en fazla artacak ilaçlar onkoloji alanında. Onkoloji ilaçlarını, aşılar ve organ nakli ile kemoterapi sonrasında kullanılan bağışıklık baskılayıcılar (immünosupresanlar) takip edecek. Türkiye’de ilaç sektörü ise aldığı Ar-Ge yatırımları ölçüsünde büyüyecek.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin ilaç raporu, dünyada ve Türkiye’de ilaç sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı veriler içeriyor. Rapora göre dünya genelinde, temel tedavi alanlarındaki ilaç satışları incelendiğinde en yüksek payın onkolojik hastalıklarda olduğu görülüyor. 2017’de onkoloji alanında 104 milyar dolar olarak gerçekleşen ilaç satışlarının 2024’te 233 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Listede satış rakamlarında artış beklenen en dikkat çekici tedavi alanları aşılar ve immünosupresanlar. 2017’de 28 milyar dolar olarak gerçekleşen aşı satışlarının 2024’te 45 milyar dolara, 14 milyar dolar olan immünosupresan satışlarının ise 38 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Beklentiler değişti

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, son yıllarda insanların diğer sektörlerden olduğu gibi ilaç sektöründen de beklentilerinin değiştiğini belirtti. Orhan, “Sektör, dünya genelinde iş modellerindeki değişimlere uyum sağlamak zorunda. Yüksek denetim ve gözetim, sektörün fiyatlama mekanizmalarına ve iş süreçlerine kamu müdahaleleriyle sonuçlanırken, karlılık üzerinde büyük etki yapıyor. İş süreçlerine yönelik yenilikçi yaklaşımlar ise sektörün karşı karşıya olduğu riskleri yönetmesini sağlıyor, aynı zamanda önemli fırsatları da beraberinde getiriyor” dedi.

İşbirliği şart

Orhan, ilaç sektöründe gerek yüksek Ar-Ge harcamaları, gerekse düzenleyici otoritelerden, sigorta şirketlerinden ve tüketicilerden gelen taleplere karşı şirketlerin işbirliğine gitmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Orhan, “Söz konusu işbirlikleri firmaların belli başlı fonksiyonlarıyla sınırlı kalabileceği gibi satın alma ve birleşmelere kadar değişik boyutlarda gerçekleşebiliyor. Örneğin ilaç sektöründe firmalar Ar-Ge, dağıtım kanalları veya üretim bantlarını paylaşabiliyorlar” diye konuştu.

Ar-Ge’ye destek gerekiyor

Orhan, Türkiye’de piyasadaki belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle 2019’da yeni üretim tesisi ve Ar-Ge yatırımları açısından güçlü bir çıkış beklenmediğini ifade ederken, “Bu durumun ileri teknoloji ve verimliliğe dayalı bir sektörde uluslararası rekabet gücünün artırılması için olumlu olmadığı açık. Sektörün bu anlamda ilave desteklere ihtiyacı olabilir” ifadelerini kullandı.

Rapora göre dünya genelinde Ar-Ge harcamalarının, geçmiş yıllardaki kadar hızlı olmasa da artmaya devam edeceği öngörülüyor. 2018’de 172 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanan Ar-Ge harcamalarının 2024’te 204 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE DÜNYADAKİ DURUM

5 yılda 1,5 trilyon dolara çıkacak

 • 2018’de dünya genelinde ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 2019’da yüzde 5 artışla 1,3 trilyon dolara, önümüzdeki 5 yılda ise 1,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.
 • Önümüzdeki 5 yılda büyümenin gelişmiş ekonomiler öncülüğünde ve yeni ürünler üzerinden olması beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerde pazarın Çin, Hindistan ve Brezilya kaynaklı olarak önceki 5 yıla kıyasla daha yavaş büyüyeceği düşünülüyor.
 • Türkiye, Mısır ve Pakistan’da gelecek 5 yılda sektörün büyümesinin güçlü olacağı tahmin edilirken, bu ekonomiler ilaçta gelişen pazarlar (Pharmerging markets) olarak tanımlanıyorlar.

Türkiye ilaçta gelişen pazar, Pazarın yarısı ABD’nin

Yeni üretilen ilaçların satışında Kuzey Amerika yüzde 64,1 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 18,1 ile Avrupa Birliği, yüzde 7,1’lik pay ile de Japonya izliyor. Ülke bazında harcamalara bakıldığında ilk sırada ABD öne çıkarken, bunu Çin ve Japonya izliyor. En büyük paya sahip 5 ülke, 2018 itibarıyla 1,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan dünya ilaç pazarının üçte ikisini oluşturuyor. ABD neredeyse dünya ilaç pazarının yarısını oluşturuyor.

Dünya genelinde reçeteli ilaç satışlarının önümüzdeki 5 yılda her yıl ortalama yüzde 6,4 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Burada en hızlı artışın ‘yetim ilaç’ kategorisinde olması beklenirken, jenerik (eşdeğer) ilaç satışlarında artışların ise görece sınırlı kalması bekleniyor.

Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketi Türkiye’de üretim de dahil olmak üzere faaliyet gösteriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye ilaç sektörü, yüksek katma değer üretmeye ve ileri teknolojiye sahip üretim yapısı sayesinde dünya genelinde rekabet etmeye çalışan bir sektör. Belli bir potansiyele ulaşan üretim seviyesi, istihdam ve dış ticaret hacmi nedeniyle sektör son yıllarda açıklanan teşvik paketleri içinde kendisine önemli bir yer buluyor.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi olmayan verilerine göre Türkiye ilaç pazarı 2018’de değerde 30,9 milyar TL’ye, kutu ölçeğinde ise 2,3 milyar hacme ulaştı. Referans ilaç pazarı, 2018’i 21,02 milyar TL değerde tamamlarken, kutu ölçeğinde ise 0,93 milyar kutu satış gerçekleşti. Eşdeğer ilaç pazarı ise 2018’de değerde 9,92 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,37 milyar hacme ulaştı.

Pazar dahilinde ithal ürünler 2018’i değerde 16,03 milyar TL, kutuda ise 0,38 milyar TL hacimle kapattı. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise 2018’de 14,91 milyar TL’ye ve 1,92 milyar kutu satışına ulaştı.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Türkiye ilaç pazarı rekabetçi, 307 yeni ürün: 2018’de hepsi reçeteli statüsünde olmak üzere toplamda 307 yeni ürün piyasaya girdi. Söz konusu ilaçlarda adet bazında en fazla pazar payına sahip tedavi grubu onkoloji ilaçları olurken, bunu antibiyotikler izledi.

Reçeteli ilaç satışı artacak. 2018’de biyoteknolojik ilaç kategorisinde çeşitlilik önemli gelişim gösterdi. Piyasaya yeni giren 16 ilaçla birlikte Türkiye ilaç pazarında, 100 marka altında 216 formda referans biyoteknolojik ve 19 marka altında 47 formda biyobenzer ilaca ulaşılmış oldu.

Türkiye’nin ilaç ihracatı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 30,7 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. İlaç ithalatı ise aynı dönemde sadece yüzde 0,6 artışla 5 milyar doları geçti. Böylece sektörün dış ticaret hacmi 6,2 milyar dolar olurken dış ticaret dengesi 3,8 milyar dolar açık verdi.

Ocak 2019 verileri ise, sektörde hem ihracatın hem de ithalatın zayıf bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Ocak 2019’da ilaç ihracatı yıllık bazda yüzde 13,9 daralırken, ithalat da yüzde 12,2 küçüldü. Toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 12,5 daralmayla 491,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

216 biyoteknolojik ilaç, İhracat 1 milyar doları aştı, İstihdam yükseliyor ama artış hızı düşüyor

Resmi rakamlara göre 2015’te yaklaşık 31 bin olan ilaç sektöründeki istihdam rakamının 2018 sonu itibariyle yaklaşık 35-40 bin aralığına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak artış hızı 2018 yılında önceki yıllar göre düştü ve 2019 yılında da önemli bir artış yaşanmadan yatay bir seyir bekleniyor.

Türkiye ilaç sektöründe 2010 yılında sadece 4 tane olan Ar-Ge merkezi sayısı 2018 sonunda 32’ye yükseldi. 2010’da 3,4 milyar TL olan Ar-Ge harcamaları ise 2017 sonunda 15,9 milyar TL’ye ulaştı.

İlaç Sektöründe Yerli Üretimin Oranı Büyüyor

2018’de yerelleşme stratejisinin sonucu olarak imal ilaçların payı ithal ilaçlara göre arttı. Satılan ilaçların kutu bazında yüzde 84’ü, değer bazında ise yaklaşık yarısı Türkiye’de imal edildi. Ancak Türkiye’de imal edilen ilaçların hammaddelerinin (etken madde) çoğu yurtdışından ithal ediliyor.

Antibiyotikte bir numarayız! Son yıllardaki trende paralel şekilde onkoloji ve kan ürünlerinin tüketimi arttı, antibiyotik ve kardiyovasküler ürünlerinin tüketimi ise göreceli olarak azaldı. Buna karşın Türkiye, kişi başı antibiyotik tüketiminde halen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada.

Yüzde 35’lik büyüme beklentisi. Geçmiş yıllardaki satılan kutu sayısındaki artış, ihracat artışı, piyasaya giren yeni ürün trendlerinin 2019 yılında da devam edeceği ve SGK geri ödeme listesi iskontolarında bir artış olmayacağı varsayımı ile 2019 yılında sektörün yüzde 32 – 35 oranında büyüyeceği ve buna göre 41 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Sektör büyümesinin arkasındaki temel dinamik kur artışı olacak

2019 yılında ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru %26,4 artışla 3,4037 olarak uygulanacaktır. Belirlenen kur piyasa kurunun ciddi oranda altında olsa da büyümenin ana nedeni kur artışı olacaktır. Bunun yanında sağlık turizmi imkânlarının artması, yaşlanan nüfus ile birlikte artan kronik hastalıklar, tüketici sağlığı ürünleri ve önleyici ilaç kullanımındaki artışlar da sektördeki talebi olumlu etkileyen diğer unsurlar arasındadır.

  

 

KPMG İlaç Sektörü Raporu: İlaç sektörüne yön verecek üç iş modeli

18.03.2019 – KPMG’nin ilaç sektörünün 2030 yolculuğunu mercek altına aldığı ‘Pharma 2030’ raporunda, sektörde yakın gelecekte üç yeni iş modelinin ön plana çıkacağı öngörüsü yer alıyor. Rapora göre aktif portföy şirketleri, sanal değer zincir düzenleyicileri ve niş uzmanları, ilaç sektörünün geleceği için büyük önem taşıyor

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG, hazırladığı ‘Pharma 2030’ raporunda, ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yıkıcı etkilerle baş edebilmeleri için benimsemeleri gereken yeni iş modellerinin listesini sıraladı.

Günümüzde öncü şirketler, nüfuzlarını ve kazançlarını ancak detaylı bir örgütsel dönüşüm yoluyla sürdürebiliyor. Bu da geleceğin endüstrisinde öne çıkacağına inanılan üç iş modelini kimin inşa edeceğinin, nasıl oyuna dahil olunacağının yeniden düşünülmesi anlamına geliyor.

Rapora göre bu yeni iş modelleri şöyle:

 • Aktif portföy şirketi: Aktif portföy şirketleri tipik olarak kendi portföyleri içerisinde, birkaç terapötik alanda faaliyet gösteriyor. Örneğin; ilaç teknolojisi, genetik ve immünoterapi alanında faaliyet gösterenler sürekli olarak yeni tedavi yöntemleri ararken, aynı zamanda karma ürünleri ihtiyaca bağlı olarak yeniden değerlendirir. İlaç sektöründe aktif yaşam döngüsü yönetimi, patent koruması altındaki ‘blockbuster’ ilaçların sayısı azalmaya devam ettikçe daha kritik hale geliyor.
 • Sanal değer zinciri düzenleyicisi: ‘Sanal değer’ sunan şirketler; tedaviler, hastalar ve araştırmalar hakkında büyük miktarda veri sahibi işletmeler. Veriler, geçmişte neredeyse sadece belli başlı ilaç şirketlerinin elindeydi, ancak günümüzde bu durum da hızla değişiyor. Sanal değer zinciri düzenleyicileri, doktorlara kişiye özel bakım sağlama konusunda destek verebilir ve hatta ilaç şirketlerine sonuca dayalı ödeme alma olanağı sağlayabilir.
 • Niş uzmanı: Küçük ölçekli olma eğilimindeki bu şirketler tek bir alana veya hastalığa odaklanıyor, önlemeden tedaviye kadar hastanın tüm yolculuğunu ele alıyor.

Rakiplerine fark atacaklar

KPMG Türkiye’den İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan rapora ilişkin değerlendirmesinde, “En uygun iş modelini benimseyen ve yıkıcı etkilerle baş edebilen şirketler, hastalara gerçek değer sunmak ve dolayısıyla başarıya ulaşmak konusunda en büyük avantaja sahip olacaklar” diye konuştu.

Hakan Orhan, “İlaç sektörü CEO’larının, endüstrinin yaşadığı değişimleri kabul etmeleri yeterli değil. Karşılarındaki en büyük zorluk, bu değişimlerin ticaret ve işletme modelleri üzerindeki etkilerini, yıkıcı etkilere hızlı şekilde adapte olabilmek için bütüncül şekilde yorumlayabilmeleri” ifadelerini kullandı.

Raporda, ilaç sektörü CEO’larının geleceğe hazırlanma yollarından birinin de, doğrudan kendilerine rapor veren, tamamen bağımsız, entegre deneysel laboratuvarlar kurmaları olduğunun altı çiziliyor.

Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanan işlevleri yerine getirecek:

 • Şirketin finansal hedefiyle uyumlu yeni iş modellerini test etmek, sektördeki yıkıcı etkileri dikkate alan daha gerçekçi tahminler üretmek
 • Farklı modellerin işletmenin örgütlenme yöntemi üzerinde nasıl etkisi olacağını değerlendirmek ve eşit derecede önemli olarak hangi yeni örgütsel yeteneklere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek
 • İşletmenin karşı karşıya olduğu çoklu ve büyük ölçekli risklere hitap eden dengeli bir geçiş haritası geliştirmek.

 

İlaç Sektöründe Evlilik Yılı

30.01.2019 – KPMG’nin ilaç sektörünün 2030 yolculuğunu incelediği ‘Pharma 2030’ raporu, sektörde değişen trendlerle yaşanan değişimleri ele aldı. Rapora göre artan sayıda ilaç ve tıbbi cihaz firması, özellikle diyabet ve onkoloji alanlarında teknoloji şirketleriyle ortaklık ya da birleşme yoluna gidiyor 

Uluslararası vergi, denetim ve danışma firması KPMG’nin hazırladığı ‘Pharma 2030’ raporunda, ilaç sektöründe gelecek 10 yılda yaşanacak gelişmelere yönelik çarpıcı öngörüler yer aldı. Rapora göre her geçen gün daha fazla ilaç ve tıbbi cihaz firması, sektördeki değişim dalgasına adapte olabilmek için teknoloji işletmeleriyle ortaklığa gitme yolunu tercih ediyor. Rapora göre teknoloji firmalarıyla ortaklık ya da birleşme yolunu seçen ilaç şirketleri özelikle diyabet ve onkoloji alanlarında faaliyet gösteren oyuncular.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, ilaç firmalarının iki büyük değişim dalgasının sektörlerinde yarattığı etkiyi kabul etmeye başladığını söyledi. Orhan, “Fiyatlandırmadaki aşağı yönlü baskı ile önleme, teşhis ve gerçek sağaltıma doğru geçiş, ilaç sektöründeki kurulu düzeni tehdit ediyor. Bu değişimler aynı zamanda yeni rekabet kapı aralayarak, şirketleri nerede ve kiminle rekabet ettiklerini yeniden düşünmeye yöneltiyor” diye konuştu.

İlaç Sektöründe Yeni Alanlar Ortaya Çıkıyor

İlaç sektöründe yaşanan değişimin yıkıcı etkilerine karşın sektörde yeni alanlar da ortaya çıkıyor. Rapora göre bunlar ilaç teknolojisi, genetik ve immünoterapi:

İlaç teknolojisi

İlaç sektöründeki pek çok firma, önleme ve teşhise yönelik tedavi yöntemleri için teknoloji şirketleriyle kader birliği yapıyor. Bu alanda en fazla yazılım firmalarıyla ortaklıklar ön plana çıkıyor.

Genetik

Gelecek 10 yılda gen düzenlemesi nörolojik hastalıklar ve kanser gibi farklı rahatsızlıkların tedavisinde devrim yaratacak. Bu durumun farkında olan ilaç firmalar, Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi nörolojik hastalıkları önlemeye yönelik tedaviler geliştirmeye çalışıyor.

İmmünoterapi

Teknoloji, aynı zamanda bağışıklık sisteminin etkinliğini artırmayı amaçlayan ve hedefe yönelik bir tedavi olan immünoterapiye de hız veriyor. Sektördeki irili ufaklı pek çok şirket, tedavi ve önlemeye yönelik immünoterapi yöntemleri geliştirmeye odaklanıyor. İmmünoterapi daha çok kanser türlerinin tedavisinde kullanılsa da diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla Parkinson, MS gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde de uygulanması yönünde araştırmalar yapılıyor.

 

İlaç Sektörü Onkoloji İlaçları Önderliğinde Büyümeye Devam Edecek

İlaç Sektörü Onkoloji İlaçları Önderliğinde Büyümeye Devam Edecek

23.01.2018 – KPMG Türkiye, İlaç Sektörel Bakış 2018 raporunu hazırladı. Rapora göre, 2016’da toplam ilaç pazarının yüzde 11,7’sini oluşturan onkoloji ilaçlarının payı 2022’de yüzde 17,5’e çıkacak. 2016’da 93,7 milyar dolar değerinde satış hacmine sahip pazarın, 2022’de 192,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

KPMG Türkiye, İlaç Sektörel Bakış 2018 raporunu açıkladı. Raporda sektörün 2017’deki performansı ve 2018 beklentileri değerlendirildi. Büyüklüğü 1,1 trilyon dolara ulaşan dünya ilaç pazarı başla başına bir ekonomi. ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa dünya ilaç endüstrisinin en büyük 5 pazarı durumunda. Türkiye ise 16’ncı sırada yer alıyor. Rapor, onkoloji ilaçları satış hacminin iki kat büyüyeceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 2016 yılı sonunda küresel ilaç pazarının yüzde 11,7’sini oluşturan onkoloji ilaçları, 2022’de yüzde 5,8’lik artışla toplam pazar payını yüzde 17,5’e yükseltecek. Bu ilaçların satış hacmi de 2016 ile 2022 yılları arasında iki katına ulaşacak. 2016’da 93,7 milyar dolar harcanan onkoloji ilaçları için 2022’de harcanması beklenen miktar 192,2 milyar dolar… Dünya ilaç pazarında satışta büyümesi beklenen tedavi alanlarının ikinci sırasında anti-diabetikler yer alıyor. KPMG Türkiye İlaç Sektör Lideri Hakan Orhan, “Gelişen teknolojinin tedavi süreçlerini değiştirmesi, küresel ilaç sektörünü de etkiliyor. Sektörün geçmişten bugüne toplam 1,1 trilyon dolarolan Ar-Ge yatırımlarının 2015-2020 arasında 900 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor. Böylece sektör toplam Ar-Ge yatırımlarını 5 yıl içerisinde neredeyse ikiye katlayacak. Ancak bu büyük artış bile sektörün ihtiyacı olan yatırıma ulaşmasına yetmiyor” dedi.

Rapordan ön plana çıkan notlar şöyle:

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) 2016 sonu verilerine göre dünya ilaç pazarının büyüklüğü 1,1 trilyon dolar. Sektörün tartışmasız lideri yüzde 49’luk payla ABD ilaç pazarı, kendisinden sonra gelen dört büyük pazarın toplamından daha büyük bir hacim oluşturuyor.

2022’ye kadar satışlar yüzde 33 artabilir

Dünya reçeteli ilaç satışları ve kategorileri incelendiğinde yılda yüzde 5,6 oranında ortalama büyüme ile 2022’de toplam 1 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

2022 yılına kadar toplam reçeteli ilaç satışlarındaki eşdeğer satışların yüzde 33 artması bekleniyor. Kısıtlı bir hasta kesimine seslenen ve şirketlerin yatırım yapmaktan kaçınması sebebiyle ‘yetim’ ismini alan ilaçların satışlarının da iki katına çıkması bekleniyor. Şirketlerin gelecekte bu pazarı ‘daha hızlı yol alınabilecek bir alan’ olarak göreceği düşünülüyor.

Önümüzdeki 4 yıl içinde en çok onkoloji ilaçları kullanılacak. 2016 yılında toplam ilaç pazarının yüzde 11,7’ini oluşturan onkoloji ilaçlarının pazar payı, 2022 yılında yüzde 17,5’e çıkacak. 2016 ve 2022 yılları arasındaki satış hacmi de iki kata yakın artış gösterecek.

Dünya çapında en çok satılan ikinci grup olan anti-diabetik ilaç satışlarının 2022 yılında yüzde 5’e yakın bir artış göstermesi, buna karşılık pazar payının yüzde 5,4’ten yüzde 5,3’e düşmesi bekleniyor. Tedavi alanlarına göre üçüncü sırada romatizma ilaçları var. Romatizma ilaçlarının pazar payı 2016 yılında yüzde 6,6 iken bu oran da 2022’de yüzde 5’e gerilemiş olacak.

Türkiye Ar-Ge’de adım atıyor ancak hızlanmalı

Küresel ilaç sektörünün Ar-Ge yatırımları 2015 yılına kadar toplamda 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. 2015-2020 arasında ise bu harcamaların 900 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sonuç, sektörde inovasyon arayış hızının görülmemiş bir düzeye yükseldiğini teyit ediyor. Bugün bir yenilikçi ilaç molekülünün geliştirilmesi 10-15 yıl alıyor ve yaklaşık 2 milyar dolara mal oluyor. Tüm dünyada Ar-Ge ilaç sektöründeki en kritik konu.

İnovasyonun tüm dünyada en büyük düşmanı olan maliyet ve ekonomik belirsizlikler, tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç sektörü firmalarını da temkinli davranmaya itiyor.

Türkiye ilaç sektörü, 24 akredite Ar-Ge merkezi, bin 53 Ar-Ge çalışanı, 596 tamamlanan ve 571 devam eden proje ile inovasyonda önemli bir paya sahip. Sektörün 126 patent başvurusu ve 9 tescil edilmiş patenti bulunuyor.

İlaç sektöründe Ar-Ge harcamaları, 2010’da 92,1 milyon TL’den 2015’te yüzde 154 artışla 234,3 milyon TL’ye ulaştı. İlaç talebini yüzde 80’i aşan oranlarda ithalat yoluyla sağlayan Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarının geliştirilmesi için devletin de önemli çalışmaları bulunuyor.

Daha az ilaç satıldı ancak sektör büyüdü

Türkiye’de ilaç pazarı büyüyor. 2012 yılında 12,9 milyar TL düzeyinde seyrederken, 2016 yıl sonunda 20,6 milyar TL’ye ulaşarak yüzde 60 büyüdü. Kutu ölçeğinde 2,2 milyar adetlik hacme ulaşıldı.

2017’nin ilk yarısında, 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 16’lık artış gerçekleşti. 2016’nın ilk altı ayında 10,2 milyar TL’lik satış yapılırken, 2017’de 11,9 milyar TL’lik satış yapıldı. Ancak kutu satış adetlerinde yüzde 1,1 oranında azalma gerçekleşti.

Pazarın değer bazında büyümesinde fiyat artışları başroldeydi. 2016’nın ilk altı ayında 9,2 TL olan ortalama kutu fiyatı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 17,3 artarak 10,8 TL’ye ulaştı.

Satışların kutu hacmi bazında düşmesi, sektörün büyüme rakamına 213 milyon TL düzeyinde negatif etki yaptı. Eğer kutu satışları aynı düzeyde kalsaydı, sektörün büyümesi 2017’nin ilk altı ayında yüzde 18 düzeyine ulaşacaktı.

2018 yılında sektörün büyümesini etkileyecek en önemli unsurlardan biri referans fiyat sistemi uygulamasındaki yıllık Euro kurunun kaç olarak belirleneceği. Mevzuata göre ilgili yılda belirlenecek kurun bir önceki ortalama Euro kurunun %70’i olması gerekiyor. Durum böyle olmakla birlikte, kurun mevzuatta belirtilen şekilde belirlenmesi durumunda kamu bütçesine ilave yükler gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

İlaç fiyatları sınıflarına göre çok değişken

Referans ilaçlar 2017 yılının ilk altı ayında 8,1 milyar TL satış değerine ulaştı. Referans ilaçların ortalama kutu fiyatı 17,5 TL, eşdeğer ilaçların kutu fiyatı ise ortalama 6 TL olarak gerçekleşti.

Referans bio-teknolojik ilaçların ortalama kutu fiyatı 140 TL’lere ulaşırken biyobenzer ilaçların ortalama kutu fiyatları ile 40 TL’ler civarında seyretmektedir.

2017’nin ilk yarısında 6,5 milyar TL satış değerine ulaşan ithal ilaçların kutu satışları 227 milyon düzeyindeydi. İthal ilaçlardaki ortalama kutu fiyatı 28,2 TL oldu. 5,3 milyar TL olan yerli üretim ilaçların kutu başına ortalama fiyatı ise 6,1 TL.

Sağlık Bakanlığı’ndan izinli biyosidal ürünler, farmasötik formdaki bazı tıbbi cihazlar, enteral beslenme ve tıbbi amaçlı gıdalar, kozmetik ve dermokozmetik ürünleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli vitaminler, gıda takviyeleri ve mamalarını tıbbı ürün pazarı altında değerlendiriliyor. Bu kategorilerdeki tüm ürünlerin 2017 ilk 6 ayındaki toplam satış değeri 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı ve 861 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Biyoteknolojik ilaç pazarı 2017’nin ilk 6 ayında değer olarak yüzde 11,1 hacim olarak yüzde 6,1 oranında büyüdü. Biyobenzer ilaçlar ise değer bazında yüzde 42,2 hacim bazında da yüzde 20,9 oranında büyüdü.

2017’de istihdam artış gösterdi

2010 yılından beri 31.000 seviyesinde seyreden sektörde istihdam edilen kişi sayısı 2016 ve 2017 yıllarındaki çift haneli büyüme rakamlarına paralel olarak arttı ve 34.000 seviyesine yaklaştı.

Sektörde istihdam edilen kişilerin yaklaşık 1.000’i Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor.

2017’de üretim yüzde 10 arttı

Sektör ihracatı 2017’de düşüşe geçti. İlk 8 ayda ihracat, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında daraldı ve 492 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İthalat 2016’da yüzde 1,8 gerileyip, 4,5 milyar dolar düzeyine indi. Bu eğilim 2017’nin ilk sekiz ayında da sürdü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 16,5 seviyesine kadar geriledi.

Sanayi üretim endeksi verilerine göre üretim 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artış gösterdi. 2016 yılıyla paralel bir görüntü sergileyen 2017 endeksi, bu seneyi de yaklaşık yüzde 10’luk bir üretim artışıyla sonuçlandıracağını gösteriyor.

İlaçta dış ticaret açığı büyüyor

İlaç Sektörü öteden beri Türkiye’de dış ticaret açığının yüksek olduğu bir sektördür. Dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 6’sı ilaç sektöründen kaynaklanmaktadır. Türkiye’de üretilen ilaçların bile yüzde 80 civarındaki hammaddeleri ithal edilmektedir.

2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 20’ler seviyesinden yüzde 16,5 seviyelerine düşmüştür. Bu oranın düşük olması Türkiye’yi yabancı ülkelere ve kur değişikliklerine karşı kırılgan hale getirmektedir. Özellikle son yıllarda ihracatın düşmesi dikkat çekicidir.

Türkiye 2017 yılında 2018 yılının başından geçerli olmak üzere “Uluslararası İlaç Denetim Birliği”ne üye oldu. Bu gelişme ile Türkiye’de üretilen ilaçların Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerde daha kolay ruhsat alması ve Türkiye’nin ilaç ihracatının artması beklenmektedir.

 

 

Deloitte İlaç Sektörü Raporu: 2020 Sağlık ve İlaç Sektörü İçin Dijital İlaç Çağı Olacak

Deloitte’un 2020’ye doğru Sağlık ve İlaç sektörü ile ilgili öngörüleri analiz ettiği raporuna göre, sektör dinamikleri değişecek ve yeni iş modelleri gelişecek. Giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşması hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik gerçek zamanlı veriler sağlayacak; evde sağlık hizmetleri alınması yaygınlaşacak ve kâğıtsız ortama geçilecek. Başta akademik kurumlar olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu

Ar-Ge modeli ön plana çıkacak

12 Şubat 2015, İstanbul – Denetim, vergi, kurumsal finansman, kurumsal risk ve yönetim danışmanlığı hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Deloitte, ‘Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri’ raporunu yayınladı. Güncel eğilimlere ve gelecek beş yıllık dönemde alınması gereken aksiyonlara yer verilen rapora göre, 2020’lerin sağlık sektöründe çok farklı bir dünyadan bahsetmek mümkün olacak.

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri Güler Hülya Yılmaz raporla ilgili olarak “2020’ye doğru, iletişim ve teknolojinin ilerlemesi ve ekonomik gelişmeler sonucu giderek daha fazla bilinçlenen ve talepleri artan hastaların yerini artık bilinçli “sağlık hizmetleri tüketicileri”  alacaktır. Dijital ilaç, Mobil Sağlık hizmetleri, kişiye özel ilaç ve tedavi uygulamalarının tüm dünyada daha da yaygınlaşacağı bu dönemde, sağlık sektörünün geleceği, yeni ürün ve hizmet üretebilme ve bunları etkin bir biçimde sunabilme kapasitesine bağlı olacaktır. Bu dönemde gerek ilaç üretip satan, gerekse sağlık hizmetleri veren işletmeler Ar-Ge faaliyetlerini daha yoğun ve etkin hale getirmek zorunda kalacaklardır. Geleneksel satış ve pazarlama yaklaşımları ve iş yapış modelleri 2020 öngörüleri doğrultusunda değişecektir. Biyoteknoloji alanında güçlü olmanın ne kadar önemli olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda daha da fazla hissedilecektir. Ar-Ge alanında yaratıcı ve etkin işbirliği modelleri kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Avrupa’nın “Sağlık 2020 Politika Çerçevesi”nde yer alan ilkeler ve aynı zamanda dünyada serbest ticaret alanındaki gelişmeler dikkate alındığında; 2020 öngörülerinin sağlık ve ilaç sektöründe hem talep eden tarafta hastaları, hem de arz eden tarafındaki ilaç şirketlerini, sağlık hizmet sunucularını, tıbbi cihaz üretici ve tedarikçilerini ve sigorta şirketlerini etkileyeceğini söyleyen Yılmaz, bu öngörüler çerçevesinde; fırsat ve tehditleri zamanında görerek harekete geçen tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının sektörde ilerleme ve başarı kaydedeceklerini de sözlerine ekledi.

 

 

Sağlık Hizmetleri ve İlaç Sektöründe 10 öngörü

Güncel trendlerin ve önümüzdeki beş yıl içinde atılacak adımların analizini yapan Deloitte, raporda 2020’ye ilişkin 10 öngörüde bulunuyor.

 • Sağlık hizmetleri tüketicileri daha bilinçli olacak: 2020’ye doğru daha bilinçli ve ihtiyaçları hakkındaki farkındalık seviyeleri daha yüksek olan hastalar, sağlık hizmetleri konusundaki seçeneklerinin de daha fazla olduğunun farkında olacaklar ve etkin birer karar verici haline gelecekler. Sağlık sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi “hasta”yı tüketici olarak iş yapış şekillerinin merkezine koymaları gerekecek. Hastalar kendi elektronik sağlık kayıtlarına sahip olacak ve bu kayıtları kimlerle paylaşacaklarına kendileri karar verebilecekler. İlaçlar ve sağlık hizmetleri reyting sistemlerine yer veren online hasta platformları yaygınlaşacak ve zengin bir bilgi kaynağına dönüşecek. Bu platformlarda ileri analitik uygulamalar ile hasta yazışmaları incelenerek hangi tedavi yöntemlerinin daha iyi sonuç verdiği tespit edilecek, ilaçlar ve hizmetlere ilişkin verilecek mesajlar gerçek zamanlı özelleştirilebilecek.
 • “Dijital İlaç Çağı” gündemde olacak : “Dijital İlaç Çağı” yeni iş modellerini ve yeni fikirleri tetikleyecek. Hem hastalar hem doktorlar tarafından uzaktan erişilebilir entegre hasta sağlık kayıtları ile kağıtsız ortamlara geçilebilecek. Sağlık görevlileri, hastalarla web tabanlı platformlar aracılığıyla iletişim kuracak ve evlerinde hizmet verecek. Sağlık sektöründe uzaktan muayeneleri kolaylaştıran dijital teşhis araçları ve e-klinik ziyaretleriyle seyahat ve bekleme süreleri azalacak ve üretkenlik artacak. Robotlarla gerçekleştirilen ya da desteklenen ameliyatlar yaygınlaşacak. Medikal araçların 3 boyutlu baskı ile üretimi, yara izi olmadan ameliyat yapılması vb. yeni teknolojiler sağlık sisteminin gündemine oturacak
 • “Giyilebilir Teknoloji” ve “Mobil Sağlık” uygulamaları yaygınlaşacak: Giderek gelişen, küçülen, hafifleyen teknolojik cihazlar sayesinde sadece klinik bulgular değil; genel sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi ölçülebilecek. Giyilebilir cihazların gönüllü kullanımı artacak ve sağlık hizmet sağlayıcıları tarafından tedavi ve takip amaçlı kullanımı teşvik edilecek. Giyilebilir cihazlar sadece teşhiste değil, tedavide de kullanılacak; böylece evler hastanelerin uzantısı haline gelebilecek ve hastanelerde tedavi görenler hızlı bir şekilde evlerine geçerek bakımlarına burada devam edebilecek. Bu teknolojik cihazların kullanımıyla sağlık alanındaki farkındalık gelişecek, sağlık durumunu kendi kendini yönetme ve hastalığı önleme stratejileri oluşturulacak.
 • Savulun, Büyük Veri (“Big Data”) geliyor!: Geniş ve kapsamlı sağlık verilerinin analizi yeni modelleri ve araçları gerektirecek. Birçok ülke için kapsamlı sağlık kayıtları, bir altyapı önceliği olacak ve sağlık verisinin kullanımı ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi için bir ölçüt haline gelecek. İlaç şirketleri, hastalıklara ait bu veri ve kayıtları kullanarak daha iyi, daha hızlı tedavi çözümleri geliştirebilecek.  Doktorlar da hastalardan giyilebilir cihazlarla gerçek zamanlı olarak aldıkları verileri analitik araçlarla inceleyerek bu bilgileri karar verme süreçlerinde kullanabilecek.
 • Yeni yasal düzenlemeler gelecek: Yasal düzenlemeler teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin etkisi ile şekillenecek. İşlemeyen eski yasal sistemlerin yerine yenileri getirilecek. 2014’te yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak ilaçlar üzerindeyken, 2020’ye doğru ilerleyen yıllarda hasta ve hastalıklara ilişkin veri ve kayıtlar üzerine odaklanacak. Sağlık sektöründe büyük veri, giyilebilir cihazlar, sosyal medya kullanımına ilişkin yasal çerçeveler belirlenecek; sağlık ürünleri ve ilaç geliştiriciler için onay süreçleri hızlanacak.
 • Ar-Ge işbirlikleri artacak: Şirketlerin sadece kendi kurumları içinde (in-house) yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının payı azalacak. Başta akademik kuruluşlar olmak üzere işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge ağı ön plana çıkacak. Bu ağ, ilaç şirketlerini merkezine alacak. Hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisinde, hastanın da katılım gösterdiği, tıbbi ürünler ve teknolojiyi esas alan Ar-Ge çalışmaları bir hayli önem kazanacak. Teknoloji Ar-Ge’nin doğasını değiştirecek ve giyilebilir cihazlardan elde edilen gerçek zamanlı veriler teşhis amaçlı kullanılacak.
 • İlaç Sektöründe ticari iş yapış modelinde değişme olacak: Sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve doktorlar ilaç şirketlerini ilaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim verme ve bilgi sağlama konusunda sistemin önemli bir parçası olarak görecek. 2000’li yıllarda hüküm süren ‘satış teşkilatı modeli’ yerini “tıbbi eğitmenler”e ve doktorlarla söyleşiler organize eden uzmanlara bırakacak. Bu gelişmeler çerçevesinde, ticari iş modelleri coğrafya odaklı olmak yerine hastalıklar çerçevesinde tasarlanacak. Global müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve doktor tercihlerinin anlaşılması, tüm kanallardan bilgilerin doktorlara en anlamlı olacak şekilde özelleştirilmesini sağlayacak. Kampanyalar global olarak uygulanırken yüz yüze görüşmeler giderek azalacak.
 • İlaç firmalarının yapısında destek fonksiyonlarının önemi giderek artacak: Finans, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Müşteri Hizmetleri gibi destek fonksiyonları global olarak yönetilen, entegre ortak hizmet ve mükemmeliyet merkezlerinden oluşan bir organizasyona dönüşecek. Bu yapı teknoloji kullanımı ve analitik metotlar ile yetenek geliştirme, süreç yönetimi, performans yönetimi gibi konulara öncülük yapacak. Kurumların veriye dayalı karar vermesini destekleyen, maliyet ve kaynak dağılımı kararlarında değerli bilgiler sağlayan stratejik bir iş ortağı haline gelecek.
 • Gelişmekte olan pazarlara yönelik yeni iş modelleri ortaya çıkacak: Amerika, Japonya ve gelişmiş ülkelerin pazarları ilaç sektörü için ana pazar olarak kalmaya devam ederken; BRIC ülkelerini zorlayacak yeni Latin Amerika pazarları, Vietnam, Nijerya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler tüm dünya için yaratıcılık havzalarına dönüşecek. Bu ülkeler tedavi üretiminde yer edinecek. Gelişmekte olan ülkelerden elde edilen öğrenimler yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ve hatta gelişmiş pazarların da ticari ve faaliyet modellerinin değişmesine yol açacak. İlaç şirketlerinin yönetim ekipleri çok uluslu olacak ve gelişmekte olan ülkelerden yöneticileri içerecek.
 • Kurumsal itibar daha fazla önem kazanacak: İlaç şirketleri için kurumsal itibar birincil öncelik olarak daha da ön plana çıkacak ve ilaç geliştirme, fiyatlandırma gibi konularda güven ve şeffaflık daha fazla önem kazanacak. Kurum markaları hem Ar-Ge için iş ortakları bulmak hem de klinik deneyler için hasta çekmek konusunda önem kazanacak. Kurumsal imajı, hasta grupları ile kurulan ilişkiler etkileyecek. Kurum markaları, sağlık hizmetleri ve Ar-Ge ortaklıklarından mobil uygulamalar ve sosyal medyaya neredeyse münhasıran kullanılacak. Klinik hizmetlerde markanın kullanılması, sosyal medya katılımı ve hasta gruplarıyla ilişkiler sektörün algısını olumlu yönde etkileyecek.