Ana sayfa Haberler Türk Parası K...

Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı, Kurumlar Değerlendirdi…

Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni kanuna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, ilgili bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükte olan sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Yani bundan sonra tüm satış ve kira sözleşmeleri TL cinsi olacak ve dövize endekslenemeyecek. Hâlihazırdaki döviz bazlı kira sözleşmeleri ise 30 gün içerisinde TL’ye çevrilecek.

İş Yatırım konuyu Gayrimenkul sektörü ve diğer halka açık şirketler nezdinde değerlendirdi:

Yeni kanunun portföyünde AVM ve ofis bulunan gayrimenkul şirketlerinin kira gelirleri üzerinde büyük bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Birçok şirketin güncel kuru kullanmayarak kur sabitlemeye gittiğini ya da TL cinsi kira ödemelerini kabul ettiğini hatırlatmak isteriz.

Kira giderlerinin %39’u yabancı para cinsinden olan Medikal Park için haber olumlu. Migros’un döviz cinsi kira giderleri ise toplam kiraların %25’ini oluşturuyor. Fakat haberin olumlu etkisi kur sabitlemeleri nedeniyle Migros MGROS için sınırlı olabilir. Kira giderlerinin %60’ı yabancı para cinsinden olan Mavi MAVI için de haber olumlu. Ancak şirketi kurdaki artışa bağlı kira kontratlarını devamlı olarak yeniden müzakere ettiği için karlılık etkisi sınırlı olabilir. Bununla beraber yeni tebliğin şirketin operasyonlarının öngörülebilirliğini artırması açısından oldukça pozitif olduğunu düşünüyoruz.

Vakıf Yatırım konu ile ilgili genel bir değerlendirmede bulundu ve şu yoruma yerdi: “Kanunda yer alan 30 günlük sürede, sözleşmelerin TL’ye döndürülmesine ilişkin detaylı bir düzenleme daha yapılarak düzenlemenin istisna ve muafiyetlerinin netleştirileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da yapılan yeni düzenlemenin etkilerinin tam olarak değerlendirilebilmesi için bu detaylı düzenlemenin görülmesi gerektiği görüşündeyiz. Ancak, ilk aşamada yurt içinde gelirleri döviz bazlı olan şirketler açısından düzenlemenin negatif algılanması beklenebilir.”