Ana Sayfa Emlak Kirayı Güvenc...

Kirayı Güvence Altına Alan Sigorta

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre 2015 yılında, ev sahibi ile kiracı uyuşmazlığına ilişkin 38 bine yakın dava açıldı. Bu oranda bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gözlendi. Hukukçulara göre kirayı güvence altına alan bir sigortanın varlığı maddi ve zamansal kayıpların önüne geçeceği gibi açılan dava oranlarını da azaltacak.

Ev sahipleri, sonuca bağlanması yıllar süren dava boyunca maddi ve manevi kayıplara uğruyor. Bu süreçte hukuki masrafları ve kira gelirini karşılayan, Trink Kira Sigortası sayesinde mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Aynı zamanda fatura, aidat gibi giderlerin de karşılandığı sigorta, sektörde bir ilki teşkil ediyor. Konuyu işlemek isterseniz Ray Sigorta ve Kuzey Sigorta iş birliğinde gerçekleştirilen Trink Kira Sigortası hakkında ayrıntılı bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

İÇERİK HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Avukat Ebru Şahin’in açıklaması;

TÜİK’in 2016 yılı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ sonuçlarına göre 2015 yılında, konutların mülkiyet durumları incelenmesi sonucu bireylerin %60,4’ünün kendisine ait konuta sahip olduğu %23’ünün ise kiracı olduğu belirlenmiştir. Ekonomik istikrarsızlık gibi birçok etken sebebiyle kiracı ev sahibi çekişmesi yıldan yıla artarak devam etmekte, özellikle kira bedellerinin ödenmemesi hukuksal nedenine dayanarak açılan icra takip dosyaları ve kiracının tahliyesine ilişkin davalar yıldan yıla artmaktadır.

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı, 2015 yılı Adli İstatistik verilerine bakıldığında, ev sahipleri tarafından, kiracının tahliyesi için 2014 yılında, 35.131 dava açılmış, 2015 yılında ise aynı konuda 37.774 dava açılmış ve daha önceki yıllara göre 7.5 oranında artış göstermiştir. Kira alacaklarının ödenmemesi, ya da taşınmazın aidat, elektrik, su gibi fatura borçlarının ödenmemesi bir zarar kalemi olarak karşısına çıkmaktadır.

Yargılamanın uzun sürmesi, mahkemece tahliye kararı verilmediği sürece kiracının kira ödemediği halde oturmaya devam etmesi ve yine fatura ve aidat borçlarının bu süreç içinde artarak devam etmesi, ev sahibini daha da zor duruma soktuğu gibi, tahliye kararı alındığında; öncelikli olarak tüm tahliye masraflarının ev sahibi tarafından karşılanması ve yine uzun süren bir tahliye süreciyle baş başa kalmasına sebep olmakta, tüm bunlar, ev sahibi açısından katlanılması güç, ciddi bir zaman ve para kaybı yaratan durumlar halini almaktadır.

Bu konuda özellikle kira bedelinin ve fatura, aidat gibi yan giderlerin ödememesi halinde, ev sahipleri tarafından buna yönelik bir sigorta poliçesi hazırlatılması, ev sahiplerinin maddi ve zamansal kayıplarını ciddi oranda azaltacağı gibi, bu konuda açılacak dava oranını da düşürecektir.