Ana Sayfa Emlak Gelir Vergisi...

Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son Hafta !

Kira Beyannamesi Nasıl Verilir? Gelir Vergisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. 2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Hesaplanan Gelir Vergisinin ilk taksiti ise damga vergisi ile birlikte bu tarihte ödenecek. 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul sahipleri 2018 yılında hem elden çıkarttıkları hem de kira getirisi elde ettikleri taşınmazlar için vergi mükellefi olabiliyorlar. İktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı yönü ile mükellefi kabul ediliyor. Bu kazançta 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin TL. Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, İşyeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL’yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor” dedi. 

“Değer artış kazancına dikkat”

Taşınmazların elde edilmesi sırasında eksik gösterilen satış bedellerinin, beş yıl içinde satılması durumunda ciddi farklar oluşturabildiğini belirten Özelmacıklı “Özellikle yabancılara satış ve kredili işlemlerde taşınmazların tapuda gösterilen satış bedelleri gerçeğe yakın olduğundan, satıcılar için yüksek tutarda vergi çıkabilir. Bu nedenle özellikle müteahhitlerden taşınmaz alırken yıl sonuna kadar devam edecek olan tapu harcı indirimini dikkate alarak gerçek bedellerin gösterilmesi talep edilmeli, beyanlar doğru vermelidir” diye konuştu. 

“Kira gelirlerinde gerçek gider avantajlı olabilir”

Kira geliri elde edenler için birçok gider kaleminin gelirlerden düşülebileceğini belirten Özelmacıklı “Götürü giderde, belge aranmaksızın istisna düşüldükten sonra kalan tutarın % 15’i indirilebiliyor. Gerçek giderde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor. Örneğin sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler. Bunun dışında idare ve sigorta giderleri, faiz giderleri, ödenen vergi ve harçlar, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik masraflar, gayrimenkul için yapılan onarım, bakım ve idame giderleri gibi birçok gider belli oranlarda düşülebiliyor. Ayrıca yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor” şeklinde konuştu.