Ana Sayfa Emlak Emlak Alırken...

Emlak Alırken Kontrol Edilmesi Gereken 10 Şey

gayrimenkul-15Altın Kural emlak alımını ne amaçla yapacağınıza karar vermektir.

Alacağınız emlak oturma amaçlı konut mu olacak, yoksa gayrimenkul yatırımı mı yapmayı düşünüyorsunuz?

Yatırım amaçlı satın alıyorsanız gayrimenkulün kira getirisi ve değerlenme potansiyeline, kullanma amacıyla alıyorsanız ihtiyaçlarınıza göre karar vermelisiniz.

Her iki durumda da dikkat edilmesi gerekenleri sizin için özetledik:

GAYRİMENKUL ALIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 NOKTA

1. Çevre Donatılar, Emlak Konumu ve Ulaşım İmkanları: Çevre donatılar bir gayrimenkulün etrafındaki sosyal alan, spor alanı, okul, hastane,cami vb. yapılardır. Bunlara olan uzaklıklar, gayrimenkule avantaj sağlarken değerini de arttırır. Ulaşım imkanları, ana otobüs güzergahları, metro vb. araçlara yakınlık da hayatınızı kolaylaştıracak ve emlak değerini arttıracak şaylerdir.

2. Tapu Kaydı Kontrolü: Tapu kaydında gayrimenkul ya da henüz inşaatına başlanmamış ise arsanın üzerinde ipotek, intifa, kira, haciz vb ya da inşaata engel olacak herhangi bir şerh, beyan var mı?

3. Kat İrtifakı Kontrolü: Yapı inşaat aşamasında ise ilgili Tapu Müdürlüğünden kat irtifakı kontrol edilmelidir.

4. İnşaat Firması Güvenilirlik Kontrolü Yapı inşaat aşamasında ise, inşaat ruhsatının geçerlilik süresi içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ruhsat süresi, iki yıl içinde inşaata başlamak şartıyla toplamda beş yıllığına geçerlidir. Eğer yapı inşaat aşamasında ise, firmanın güvenirliği mutlaka kontrol edilmelidir.

5. İskan Kontrolü: İskan, yapı oturma iznidir. Alınacak gayrimenkul tamamlanmış ve kat irtifakı tesis edilmiş ise, tüm yapı ve vaziyet planının ilgili idarece onaylı mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

6. Net-Brüt Alan Kontrolü: Projelerde gösterilen alan brüt alan ise net alanları mutlaka öğreniniz. Brüt alanlar içinde ortak kullanım alanları olabilir, bunlar harici gayrimenkulün iç kullanım alanını kontrol ediniz.

7. Konum Kaydı Kontrolü Alınacak gayrimenkulün konumu ile resmi evraklardaki konum kaydı aynı mı?

Örneğin 4 kapı nolu daire ya da bloku satın alacaksınız. Daire ya da blokun yeri vaziyet ve kat planında gösterimi ile tapu kaydında aynı mı kontrol ediniz. Bazen yapılar tamamlandıktan sonra kapı numaralarının mevcut durumu ve tapuda işlenen kayıt farklı olabiliyor. Bu size sonradan masraf ve sorun çıkartabilir, en baştan tespit edip farklılık var ise satın alacağınız firmadan masrafları karşılamasını isteyin

8. Teknik Şartname Kontrolü ve Mevcut Durum Kontrolü: Her bina bir teknik şartnameye göre inşa edilir. Teknik şartnameler doğramalar, tesisatlar, ıslak mekanlarda (mutfak, banyo, wc) kullanılan seramik, vitrifiye, batarya, tazgah, mobilya vb. kalemlerde hangi marka ve özelliklerin kullanılacağı yazmaktadır. Bunları mevcut durumla kontrol ediniz. (Bakınız teknik şartname kontrolü ve yapı kalitesi)

9. Alım Satım Masrafı Kontrolü: Gayrimenkulün satış fiyatına alım-satım tapu harcı, iskan harcı, cins tashih harcı, KDV vb. masraflar dahil mi?

10. Uzun Dönemli Masrafların Getirilerle Karşılaştırılması: Uzun dönemli masraflar aidat ve arsa yapı içinde var olan alınacak gayrimenkulde oturun ya da kiraya verin her iki durumda da aidat miktarı önemlidir.

Kimi yapıda aidat içinde bazı donatıların kullanım hakları payı vardır. Oturacağınız bir gayrimenkul ise donatıların siz ve ailenize sağladığı avantajlar ile masrafları kontrol edin.

Yatırım amaçlı gayrimenkul alıyorsanız, unutmayın yüksek aidatlar kiracılar için caydırıcı olabilir, kiraya veremediğiniz dönemlerde de size gayrimenkul getiriden götürü kapısına dönüşür.