Ana Sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri Yatırım Teşvi...

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kula, yatırım teşvik belgesinin ne olduğunu ve kimlerin alabildiğini açıklıyor.

Yatırım Teşviki Nedir ?

Devletin, yatırım hacminin yükselmesi, ulusal ve uluslararası rekabetin artması amacıyla, Bakanlıkça belirlenen konularda önceliği olan bölgelere daha yüksek, diğer bölgelere daha düşük olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.

“Yatırım Teşvik Belgesi” Nedir ?

Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değer yaratmak, istihdam yaratmak, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, yeni teknolojilerin kullanım ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi, doğrudan işletmelere nakdi bir yardım yapılması demek değildir. Bu belge ile işletme yapacağı yatırım kapsamında sermayesinden eksiltme yapmadan muafiyet ve indirimlerden yararlanır.

Kimler “Yatırım Teşvik Belgesi” Alabilir?

KOBİ’ler, gerçek kişiler, tüzel kişiler, kooperatifler, adi ortaklıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye´deki şubeleri, yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi  alabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?  Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Nereye Başvurulur?

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?