Ana Sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri Markalaşma De...

Markalaşma Desteği İçinde Neler Var? Ahmet Karataş

ishayati-04Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında şirketler, Bakanlık tarafından marka destek programına alındıktan sonra şu destekler verilir:

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları,

b) Tanıtım harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400 bin ABD Doları,

c) Mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere ilişkin;

1) Brüt kira ile hukuki danışmanlık giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin ABD Doları,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları,

ç) Teşhir mekanı, büyük mağazalar, marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand vb. yerlere ilişkin brüt kira ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları,

d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları,

e) Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

1) Kurulum/dekorasyon harcamaları, yüzde 50 oranında ve mağaza başına en fazla 50 bin ABD Doları,

2) Kira giderleri yüzde 50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 50 bin ABD Doları,

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları,

g) İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları,

h) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları tutarında desteklenir.

2) Yetkili danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek gelişim yol haritası çalışması için yapılan harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200 bin ABD Doları ve yüzde 75 oranında desteklenir.

Bu desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilip; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği vizyon seminerleri düzenlenir.

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?