Ana sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri KOSGEB Yeni G...

KOSGEB Yeni Girişimcilere Ne Gibi Destekler Vermektedir?

KOSGEB Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Özdemir yeni girişimciler için öncelikli olarak KOSGEB’e sunulan “iş planı” denilen stratejik planları hazırlamaya yönelik ücretsiz bir eğitim vermektedir.

Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?
Bu destekten;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
  • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
  • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)(1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 Standart destek yüzdesi %60

 

 

 

 

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

Standart destek yüzdesi %70

 

 

 

 

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000
İşletme Giderleri Desteği 12.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.