Ana Sayfa Eğitim Borsa Bilgileri Temettü Endek...

Temettü Endeksinden Portföy Oluşturma, Gizmen Nalbantlı

Bir işletme ortaklarının şirketin dönem içinde elde ettiği kardan pay alma hakkına temettü denir. Temettü geliri genel olarak bir yatırım yöntemi olarak tercih edilir. Bir şirketin temettü ödemelerinden faydalanabilmek için hisse senetlerini temettü ödemeleri başlamadan bir gün önce almak bile yeterlidir. Temettü verimi yüksek hisseler BİST temettü endekslerinde işlem görür.

BIST Temettü Endeksi; Borsa İstanbul pazarlarında (Yakın İzleme Pazarı, C ve D listeleri hariç) işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.

Portföy BİST temettü 25 endeksi, değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur.

Portföyü nasıl oluşturacağız ?

  • Temettü verimini hesaplamak için şirketin bilanço ve gelir tablosunu kullanacağız.(Veri terminallerinden temettü verimi oranlarını kolaylıkla elde edebilirsiniz.)
  • Portföyü her çeyrekte(bilanço döneminde) güncelleceğiz.
  • Temettü verimi yüzde 5’in üzerinde olan hisseleri seçeceğiz.
  • Portföyü son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşan BİST Temettü Endeksinin içinden seçeceğiz.
  • Temettü verimi yüzde 5’in üzerinde olan hisseleri büyükten küçüğe doğru sıralayarak, en yüksek temettü verimine sahip 10 hisseyi portföye eşit ağırlıklarla koyacağız.

2014,2015 ve 2016 portföyde olan hisseler;

2014/3 2014/6 2014/9 2014/12 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2
ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA
ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR ADBGR
DESPC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC ADNAC
DGZTE CRDFA AKMGY AKMGY AKMGY AKMGY ALCAR ALCAR ALCAR ALCAR
DOAS DESPC CRDFA CRDFA CRDFA CRDFA AYGAZ AYGAZ AYGAZ CRDFA
EGSER EGEEN DESPC DESPC DESPC DESPC CRDFA CRDFA CRDFA DGZTE
GOODY EREGL DGZTE DGZTE DGZTE DGZTE DESPC DESPC DESPC DOAS
HEKTS HEKTS EREGL ISMEN ISMEN ISMEN DGZTE DGZTE DGZTE HEKTS
MRDIN ISMEN HEKTS MRDIN MRDIN MRDIN ECZYT DOAS DOAS ISMEN
YUNSA YUNSA ISMEN YUNSA YUNSA YUNSA INDES ECZYT UNYEC UNYEC

Portföyün getirisini BİST100 ile karşılaştırıldığımızda oldukça iyi performans görüyoruz.

Portföyün betası 0.80, ortalama artık getirisi (Portföyün artık getirisi, dönemin ortalama portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile bulunur) ise yüzde 2.88. Sharpe oranı ise 1.25. (Sharpe Oranı, (Portföyün Getirisi – Risksiz Portföyün Getirisi )/ Standart Sapma şeklinde bulunur. Bu oranın yüksek olması portföy performansının riske dayalı getiri esasına göre başarılı olduğunu, düşük olması ise başarısız bir performansa sahip olduğunu gösterir.)2005 yılından itibaren böyle bir yatırım yapılsaydı, endekse göre yüzde 3245 getiri elde edilebilirdi. Böyle bir portföye 100 bin liralık yatırımın sonucu 11.220 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor.

TEMETTÜ TÜM 10 HİSSE PORTFÖYSonuç olarak temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapmak oldukça iyi sonuçlar veriyor. Portföyün endekse göre iyi performans sergilediğini ve temettü endeksinden hisse seçerek portföy oluşturmanın iyi bir strateji olacağını söyleyebiliriz.

GİZMEN NALBANTLI