Ana Sayfa Bilgi Grafik Kanal Finans ...

Kanal Finans Enerji Dosyası Bölüm 3: Türkiye’de Elektrik

Üstteki grafikte Türkiye’nin 1970’den 2012 yılına kadar gelen elektrik üretim miktarlarını görüyorsunuz. 1970’den 2012’ye kadar artış gösteren grafik kriz yılları olan 2000-2001 aralığında ve 2008-2009 aralığında azalma göstermiş. 2000 yılından 2001 yılına düşüş %1.76, 2008-2009 yılına geçişte düşüş %1,82 olarak gerçekleşmiştir.

Tükiye’nin elektrik üretiminde 5 ana kaynağı bulunmaktadır. Bunlar kömür, doğalgaz, sıvıyakıtlar, hidrolik kaynaklardır. Aşağıda 10 yıllık zaman dilimlerinde elektriğin bu kaynaklardan elde edilme oranlarını görüyorsunuz.

Sıvı yakıtlar denilen fuel-oil ve mazot kullanımı özellikle 2000 yılından sonra hızla azalırken doğlagazdan üretim 1990’lardan itibaren hızla artmıştır.

Doğalgazın elektrik üretiminde kullanıma başlanması 1985 senesine denk geliyor. 1985’de binde 2 oranından başlayan kullanım sırası ile %3.4, %5.7, %6.7 olarak artmaya devam etmiştir.

Yenilebilir enerji ve atıklar jeotermal, rüzgar,  katı biyokütle, biogaz ve atık  kaynaklarını içermektedir. 1970’lerden 1980’lere denk düşük oranda da olsa kullanılan yenilebilir kaynaklar, 1980-2000 arası %0-%2 arası kullanıştır. (1981 ve 1982 seneleri %0)

2011 Yılı İtibari ile Dünyada Kişi Başı Elektrik Tüketimi (data: eia)

[vc_tweetmeme][vc_facebook type=”button_count”][vc_googleplus][vc_pinterest]

Yukarıdaki grafikte Türkiye’deki brüt elektrik üretimi ve net tüketim eğrilerini görüyorsunuz. Üretimin artması ile beraber üretim ve tüketim arasındaki farkın açılması dikkat çekici. Bu fark Türkiye’nin elektrik dağıtım kaybına yani kayıp ve kaçak elektrik hatlarına dikkat çekmekte.

Yandaki grafik elektrik dağıtım kayıp miktarlarının en fazla olduğu 10 ülkeyi göstermekte. Dikkat çekmek istediğimiz nokta yandaki grafiğin üretilen elektrik miktarı- kayıp oranı olmaması. İlk sıradaki ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi ve tüketicisi, dolayısı ile üretilen enerji miktarı göz önüne alındığında kayıp normal seviyede. ABD, Japonya gibi büyük üreticileri göz ardı ettikten sonra Meksika ve İran’ı takip eden ülkemizde kaçak elektriğin ne denli önemli bir sorun olduğu görülüyor.