Ana Sayfa Bilgi Grafik Kanal Finans ...

Kanal Finans Enerji Dosyası Bölüm 2: Türkiye’nin Enerji Tüketimi

Birincil enerji kaynakları tüketiminde dünya ile paralel olarak bizde de petrol en büyük dilimi oluşturuyor. İkinci sırada kömür, linyit ve asfaltit bulunmakta. Bu grupta ülkemizde Şırnak, Silopi, Mardin’den çıkartılan petrol kökenli bir ürün olan asfaltitin kömür ve linyit toplamının yaklaşık %1’ine karşılık geldiğini belirtelim.

Üçüncü sıradaki doğalgaz kullanımı 90’lardan itibaren hızla artıyor ve petrol yüzdesini düşürüyor. Türkiye doğalgazı hem birincil kaynak olarak ısıtmada hem de elektrik üretiminde kullanmaktadır. 1985 yılında kullanımı küçük çapta başlayan doğalgazın yüzdelik dilimlerde kendini göstermesi 1990’lardır. (Doğalgaz ithalatımız hakkında Enerji Dosyası Bölüm 1′; elektrik üretiminde doğalgazın yeri için Bölüm 3’e bakabilirsiniz.)

2012 yılı sonu itibari ile topraklarımızda kalan doğalgaz rezervimiz 6,8 milyar m3’tür. (T.C. Enerji Bakanlığı)

Hangi kaynaklardan ne kadar yararlandığımız ve harcadığımıza baktıktan sonra şimdi de tükettiğimiz kaynakların hangi sektörlerde kullanıldığına bir bakalım:

Sektörel enerji kullanımlarına baktığımızda tüm zaman kesitlerinde en büyük payın nihai enerji tüketimi olduğunu görüyoruz. Nihai enerji tüketimi burada konut, sanayi (küçük işletmeler ), ulaşım, tarım vb. sektörlerini kapsayan ve son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerji ve elektrik enerjisinin toplam tüketimini ifade etmektedir. Nihai enerji tüketimi kapsamında ulaşım dendiği zaman araçlarda akaryakıt tüketimi söz konusu değil, ulaşım sektörüne hizmet eden bina ve tesisler söz konusudur.

Bu dilimlerde diğer dikkat çeken nokta zaman içinde sanayide kullanılan enerjinin arttığı 1970 yılı %11,54 oranından 2006 yılında %17,47 düzeyine gelmesidir.

[vc_tweetmeme][vc_facebook][vc_googleplus annotation=”inline”]