Ana sayfa Abonelik

Abonelik

Sitemizde çıkan önemli haber ve analizleri eposta bültenimizle abonelerimize ulaştırıyoruz. Eğer isterseniz siz de ücretsiz olarak eposta bültenlerimize abone olabilirsiniz. İstediğiniz zaman size gelen bültenleri altında yer alan seçeneği tıklayarak bülten aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Eğer bültenlerimize abone olmak istiyorsanız önce lütfen aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yapılması zorunlu bilgilendirmedir:

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerin sorumlusu Perspektif Bilişim Hizmetleri olup Tunç Şatıroğlu tarafından temsil edilmektedir

Sizden istenilen eposta adresi size bültenin eposta ile gönderilmesi için kullanılacaktır. İsim ve soyadınız ise eposta bülteninde size hitap etmek için kullanılacaktır.

İşlenen kişisel verileriniz eposta bültenini dağıtmak için kullandığımız Mailchimp sisteminin sahibi olan ABD’nin Georgia Eyaleti’nden kurulmuş “The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp” ile paylaşılmaktadır. Eposta aboneliğiniz bu şirketle formda girmiş olduğunuz kişisel verilerinizi paylaşmanız ile mümkün olmaktadır. Mailchimp sistemi hakkında gizlilik şartları burada belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz Mailchimp sisteminden başka kişi ve kurumlarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz formu doldurmanız ve size gelecek olan epostaya onay vermeniz şeklinde sizden toplanmaktadır. Sizin izniniz olmadan bülten aboneliğiniz gerçekleşmez. Abonelik listesine kaydınız yapılmaz. Abonelik için isim ve soyadınızı doğru olarak vermeniz gerekli değildir. Geçerli bir eposta adresi vermemeniz durumunda bültenler size ulaşmayacağından bültenlere aboneliğiniz sağlanması için geçerli bir eposta adresini bizimle paylaşmanız teknik ve hukuki olarak zorunludur.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Buraya tıklayarak 6698 sayılı kanununa ait metni pdf formatında indirebilirsiniz.

Formu doldurup, gelen epostaya onay verdiğinizde yukarıdaki şartlara açıkça rıza göstermiş olursunuz. Eğer şartlara açıkça rıza göstermiyorsanız lütfen formu doldurmayın.

Eposta bültenlerimizin sizin için faydalı olmasını dileriz.

Eposta bültenimize abone olun